2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 1. Студентка групи МОМГ 2015 - 1 Янголенко Олена Сергіївна посіла ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», яка відбулася у Тернопільському національному економічному університеті 25 – 27 квітня 2018 р.

Наукові керівники: канд. екон .наук, доц. каф. МіА Волкова М.В.;

канд. екон. наук, доц. каф. МіА Запорожець Г.В.

 1. Студентка групи ПУіА 2016-1 Солопихіна Дарина Андріївна брала участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Право» на базі Національного університету «Одеська юридична академія» та була нагороджена дипломом III ступеню.

Науковий керівник: канд. юрид. наук, доц. каф. ПЗГД Домбровська А.В.

 1. Студентка групи ММО 2017 – 1   Цененко Анастасія Сергіївна брала участь ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент», яка відбулася у Луцькому національному технічному університеті 26 – 27 квітня 2018 р. та отримала диплом ІІІ ступеня за практичну значимість та активну участь у роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Теорія та практика фінансового менеджменту».

Наукові керівники: д-р. екон. наук, проф. каф. МіА Кондратенко Н.О.;

канд. екон. наук, доц. каф. МіА Самойленко І.О.

 1. Студентка групи МАдмМ 2017-1 Сагалович Катерина Олександрівна брала участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності Публічне управління та адміністрування, який пройшов 12 квітня 2018 р. на базі Київського національного торговельно-економічного університету та посіла почесне 2 місце.

Науковий керівник: д-р. наук з держ. упр., доц. каф. МіА Дегтярь О.А.

 

2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 1. Студентка магістратури Цибульняк Олександра Сергіївна виборала перемогу в 4-й Олімпіаді з менеджменту серед молоді в рамках Глобального проекту Молодіжний творчій рух «ЕСТАФЕТА ЯКОСТІ» в номінації «Кращі практики та методи менеджменту», що проходила в Київському національному університеті біоресурсів та природокористування.

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. каф. МіА Запорожець Г.В.

 1. Студентка бакалавріату Короткова Марина Геннадіївна нагороджена дипломом ІІ ступеню за перемогу в 2-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент», секція «Кадровий менеджмент».

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. каф. МіА Шевченко В.С.

 1. Студентка бакалавріату Наумова Світлана Сергіївна нагороджена дипломом ІІ ступеню за перемогу в 2-му турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук із галузі «Державне управління», що проходив в Сумському національному університеті.

Науковий керівник: д-р. наук з держ. упр., проф. каф. МіА Гайдученко С.О.

 1. Студентка магістратури Цибульняк Олександра Сергіївна нагороджена дипломом ІІІ ступеню за перемогу в II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» в Тернопільському національному економічному університеті.

Наукові керівники: канд. екон .наук, доц. каф. МіА Волкова М.В.;

канд. екон. наук, доц. каф. МіА Боровик М.В.

 1. Студентка магістратури Семерніна Марина Сергіївна нагороджена дипломом ІІІ ступеню за перемогу в II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент», що проходила в Луцькому національному технічному університеті.

Науковий керівник: д-р. екон .наук, проф. каф. МіА Карлова О.А.

 

2015/2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 1. Студентка магістратури Остапенко Катерина Олександрівна нагороджена дипломом ІІІ ступеню за перемогу в II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент», що проходила в Луцькому національному технічному університеті.

Науковий керівник: д-р. екон. наук, проф. каф. МіА Кондратенко Н.О.

 1. Команда студентів кафедри менеджменту і адміністрування посіла ІІІ місце в X міжнародному конкурсі студентських рекламних та PR-проектів «Золотий компас пам’яті Олексія Кононова» в секції «Рекламні кампанії». Проект – «Читай українське!»

Керівник: канд. екон. наук, ст. викл. Гнатенко М.К.

 1. Команда студентів кафедри менеджменту і адміністрування посіла ІІІ місце в X міжнародному конкурсі студентських рекламних та PR-проектів «Золотий компас пам’яті Олексія Кононова» в секції «START-UP проекти». Проект «Здоровое будущее Украины начинается с нас»

Керівники: канд. екон. наук, доц. каф. МіА Самойленко І.О.

                     канд. екон. наук, ст. викл. Гнатенко М.К.

 1. Студентка 5 курсу групи С МОМГ 2015-1 Солодовнікова Олександра виборала перемогу у щорічному конкурсі бізнес-планів «Популяризація підприємницьких ініціатив молоді». З проектом «Здорове майбутнє України починається з нас!» студентка перемогла у номінації «Соціальний проект».

Керівник: канд. екон. наук, доц. каф. МіА Самойленко І.О.

 

 

 

 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "СТАЛИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ" 7-8 квітня 2017 р.

Шаблон тез доповідей для конференції

У 2016-2019 роках на кафедрі менеджменту і адміністрування виконується науково-дослідна робота на тему: «Сталий розвиток в умовах глобальних викликів: методологія та практика» (державний реєстраційний номер 0116U003589).

Науковий керівник НДР – д-р екон. наук, професор М.М. Новікова. Відповідальний виконавець НДР – канд. екон. наук, доцент М.В. Боровик.

Науково-дослідна робота здійснюється у три етапи:

1 етап«Методологічне забезпечення управління сталим розвитком» (термін виконання 2016-2017 навчальний рік);

2 етап«Маркетингові дослідження сталого розвитку» (термін виконання 2017-2018 навчальний рік);

3 етап«Практичні аспекти публічного управління в контексті сталого розвитку» (термін виконання 2018-2019 навчальний рік).

Метою 1 етапу НДР «Методологічне забезпечення управління сталим розвитком» є удосконалення методологічних основ і розробка практичних підходів до управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів на регіональному, міському рівнях і рівні суб’єктів господарювання.

Звіт про виконання 1-го етапу НДР складався з 485 с., 50 рис., 37 табл., 414 джерел. Звіт було обговорено та затверджено на засіданні кафедри менеджменту і адміністрування (протокол № 7 від 29.11.2016 р.)

За результатами 1-го етапу НДР була опублікована колективна монографія: Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія / за заг. ред. проф. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с.

2 етап – «Маркетингові дослідження сталого розвитку» було виконано на кафедрі менеджменту і адміністрування у 2017-2018 навчальному році.

Мета 2-го етапу НДР полягала в удосконаленні методологічних основ і розробці практичних підходів до управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів на регіональному, міському рівнях і рівні суб’єктів господарювання на основі використанням результатів маркетингових досліджень.

Звіт про виконання 2-го етапу НДР склав 282 с., 20 рис., 13 табл., 209 джерел.

За результатами 2-го етапу НДР готується до друку колективна монографія.

У 2017-2018 на кафедрі менеджменту і адміністрування виконувалась госпдоговірна тема «Впровадження енергетичного менеджменту в систему управління енергоефективністю підприємства (договір № 2958/17).

У результаті дослідження, які проводилися за даною госпдогорвірною темою доведено, що впровадження енергетичного менеджменту на підприємстві дозволяє використати перспективні заходи з підвищення енергоефективності та енергозбереження. Завдяки цьому скорочуються адміністративні витрати, покращується імідж підприємства і створюється надійна репутація, що є конкурентною перевагою і робить підприємство більш привабливим для ділових партнерів, клієнтів і працівників.

Також в 2017/2018 навчальному році кафедрою організовано та проведено І міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію, присвячену 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова «ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ»

2016/2017 навчальний рік відзначився проведенням Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «СТАЛИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ».

Подкатегории

Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

по RSS... Подписаться

... или на почту Введите E-mail:

Кто посещает

Flag Counter