220-21 листопада 2015 року в м. Запоріжжя пройшла ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика". Кафедру менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова  мав честь представляти доктор наук з державного управління, доцент кафедри - Дєгтярь Олег Андрійович з доповіддю на тему: "Проблеми інформаційного забезпечення державного регулювання розвитку соціальної сфери".

 

Виступаючи на пленарному засіданні конференції, у свої доповіді Олег Андрійович звернув увага наукової спільноти на необхідність вдосконалення інформаційних систем і технологій, які сприяють підвищенню продуктивнгості державного регулювання соціальною сферою. В сучасному інформаційному суспільстві інформація стає стратегічним ресурсом, Таким чином, інформаційний простір – це необхідне підґрунтя, на якому і за опосередкованої участі якого розгортається функціонування соціальної сфери. 

1.1 64