Мельман , В.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни «КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів 4курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Мельман , В.О. (2016) ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів 4курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Мельман , В.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ» (для студентів 1курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Мельман , В.О. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент) (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – менеджмент).

Мельман , В.О. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент) (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – менеджмент).

Мельман , В.О. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу Соціально-психологічні основи менеджменту (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601– Менеджмент).

Мельман , В.О. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занятть та самостійної роботи з курсу Соціально-психологічні основи менеджменту (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601– Менеджмент).

Новікова, М.М. и Дегтярь , Олег Андрійович и Боровик, М.В. и Гриненко, В.В. и Магомедова, М.А. и Мельман , В.О. и Шевченко, В.С. и Гнатенко, М.К. и Браташ, М.А. (2015) МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ Навчальний посібник.

Мельман, В.О. (2014) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Управління командою проекту» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності - 8.18010013 «Управління проектами»).

Мельман, В.О. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Психологія управління» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601- Менеджмент, спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»).

Мельман, В.О. (2014) Тексти лекцій з дисципліни «Психологія управління» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601- Менеджмент, спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»).

Мельман, В.О. (2014) Тексти лекцій з дисципліни «Управління командою проекту» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності - 8.18010013 «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мельман, Вікторія Олександрівна (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління командою проекту» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності - 8.18010013 «Управління проектами»).

Мельман , В.О. (2014) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Психологія управління» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601- Менеджмент, спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»).

Бєлова, Л.О. и Мельман, В.О. (2013) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Психологія управління» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. унів-т. міськ. госп-ва; укл.: Бєлова Л.О., Мельман В.О. – Харків: ХНУМГ, 2014.

Мельман, В.О. (2013) Тексти лекцій з дисципліни «Психологія управління» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. унів-т. міськ. госп-ва; укл.: Бєлова Л.О., Мельман В.О. – Харків: ХНУМГ, 2014.

Мельман, В.О. (2013) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. Унів-т. міськ. госп-ва; укл.: Мельман В.О. – Харків: ХНУМГ, 2015. – с.

Мельман, В.О. (2013) Тексти лекцій з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. унів-т. міськ. госп-ва; укл.: Мельман В.О. – Харків: ХНУМГ, 2015. – с.

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Психологія управління» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. унів-т. міськ. госп-ва; укл.: Бєлова Л.О., Мельман В.О. – Харків: ХНУМГ, 2014.

Мельман , В.О. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. унів-т. міськ. госп-ва; укл.: Мельман В.О. – Харків: ХНУМГ, 2014. – с.

Мельман , В.О. и Биченко, Л.А. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Мотивація персоналу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування») / Харк. нац. унів-т. міськ. госп-ва; укл.: Мельман В.О., Биченко Л.А. – Харків: ХНУМГ, 2014. – с.

Мельман, В.О. (2013) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. Унів-т. міськ. госп-ва; укл.: Мельман В.О. – Харків: ХНУМГ, 2015. – с.

Бабаев, В.Н. и Высоцкая, Г.В. и Виноградская, О.М. и Гайдученко, С.А, и Гончарова, З.В. и Запорожец, А.В. и Мельман, В.А. и Молодченко, Т.Г. (2013) Тематика и методические указания к выполнению дипломных работ магистров (для студентов всех форм обучения специальности 8.18010013 «Управление проектами»)(№1371).

Белова, Л.А. и Мельман, В.А. (2013) Тексты лекций по дисциплине «Профессиональная психология» (для студентов 5 курса дневной и 6 курса заочной форм обучения специальности 7.18010013 – «Управление проектами»).

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2013) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Професійна психологія» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.18010013 «Управління проектами»).

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2012) Дистанционный курс по дисциплине «Профессиональная психология» (для студентов 5 курса дневной и 6 курса заочной форм обучения специальности 7.18010013 – «Управление проектами»).

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Психологія проектної діяльності» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 8.18010013 – Управління проектами).

Мельман, В.А. (2012) Управление персоналом: учеб. пособие.

Мельман , В.О. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Мотивація персоналу” (для студентів 5 курсу спеціальності 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” денної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мельман , В.О. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної роботи з дисципліни «Організація будівництва» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»)(№248).

Мельман , В.О. и Мущинська, Н.Ю. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»).

Мельман , В.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва» Для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101- «Будівництво».

Мельман , В.О. (2011) Тексти лекцій з дисципліни «Організація будівництва» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101- «Будівництво»).

Мельман , В.О. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Організація будівництва» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101- «Будівництво»).

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Психологія проектної діяльності» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 8.18010013 - «Управління проектами»).

Мельман , В.О. (2011) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри УПМГБ на 2012 р.

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2011) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Професійна психологія» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.18010013 «Управління проектами»)(№2108).

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Професійна психологія» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.000003 (7.18010004) – «Управління проектами»)(№1296).

Мельман , В.О. и Доля, О. Є. и Биченко, Л.А. (2011) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямком підготовки 6.060101 – Будівництво)(№2109).

Мельман , В.О. (2010) Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101- "Будівництво".

Мельман , В.О. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101- "Будівництво".

Мельман , В.О. (2010) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація будівництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101- «Будівництво».

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2010) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Професійна психологія» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спец. 7.000003 – «Управління проектами»).

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Професійна психологія» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спец. 7.000003 – «Управління проектами».

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2010) Тексты лекций по дисциплине «Профессиональная психология» для студентов 5 курса дневной и заочной форм обучения специальности 7.000003 – «Управление проектами».

Мельман , В.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101- "Будівництво".

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна психологія» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.000003 – Управління проектами.

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Психологія проектної діяльності» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 8.000003 – Управління проектами.


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

по RSS... Подписаться

... или на почту Введите E-mail:

Кто посещает

Flag Counter