Боровик, М.В. (2016) Впровадження інноваційних освітніх технологій в процес підготовки компетентних фахівців. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Боровик, М.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни Прийняття управлінських рішень (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Боровик, М.В. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів 5,6 курсів спеціальності 073 - Менеджмент всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Боровик, М.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів 5,6 курсів спеціальності 073 - Менеджмент всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Боровик, М.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Прийняття управлінських рішень (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2016) Організація виробництва: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-394-3

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Організація виробництва» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050401– Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних і розрахунково-графічних завдань з навчальної дисципліни «Організація виробництва» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Новікова, М.М. и Дегтярь , Олег Андрійович и Боровик, М.В. и Гриненко, В.В. и Магомедова, М.А. и Мельман , В.О. и Шевченко, В.С. и Гнатенко, М.К. и Браташ, М.А. (2015) МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Запорожець, Г.В. и Штерн, Г.Ю. и Боровик, М.В. и Калашнікова, Х.І. и Гнатенко, М.К. (2015) ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Боровик, М.В. (2014) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ І ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Боровик, М.В. (2014) ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА НАКОПИЧУВАЛЬНОЮ БАЛЬНО – РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ. Економічний аналіз: зб. наук. праць (2). С. 222-227.

Боровик, М.В. (2014) ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ І ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Боровик, О.А. и Грива, Р.С. и Плакіда, В.Т. (2014) Управління заборгованістю на підприємствах житлово- комунального комплексу: теоретико-методологічні засади та особливості реалізації: монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. (В процессе публикации)

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2014) М.М. Новікова, М.В. Боровик ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних і розрахунково-графічних завдань з дисципліни ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисципліни ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2014) ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ. Науковий вісник Херсонського державного університету (7). С. 134-137.

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2014) ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», (3) (№ 7). С. 134-137.

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2014) Програма з дисципліни «Організація виробництва» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2014) Робоча програма з дисципліни «Організація виробництва» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Чернов, С.І. и Боровик, М.В. и Запорожець, Г.В. (2014) ЗНАННЯ ЯК РЕСУРС КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ. Економіка. Фінанси. Право. (10/1). С. 7-11.

Мамонов, К.А. и Боровик, О.А. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ. Комунальне господарство міст (109). С. 247-252. ISSN 0869-1231

Мамонов, К.А. и Боровик, О.А. и Грива, Р.С. и Плакіда, В.Т. (2013) МОНОГАФІЯ. УПРАВЛІННЯ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ. Другой. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

Мамонов, К.А. и Боровик, О.А. и Грива, Р.С. и Плакіда, В.Т. (2013) УПРАВЛІННЯ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ. Монографія. Другой. ХНАГХ. (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Боровик, О.А. (2012) МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗАБОРГОВАНІСТЮЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНІВ. Комунальне господарство міст (106). С. 168-173. ISSN 0869-1231

Боровик, О.А. (2012) АНАЛІЗ СТАНУ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ. Комунальне господарство міст (102). С. 17-25. ISSN 0869-1231

Боровик, М.В. (2012) Дослідження підходів та принципів управління знаннями. Економіка. Фінанси. Право. (12). С. 26-27.

Боровик, М.В. (2012) МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ТРЕНІНГУ. Економічний аналіз: зб. наук. праць (10). С. 66-69.

Боровик, О.А. (2012) Моделювання впливу факторів на формування й погашення заборгованості на підприємствах житлово-комунального комплексу регіону. In: Принципи формування економічних параметрів організаційно-технологічного забезпечення надійності зведення об’єктів житлово-комунальної галузі.

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Корзун, Н. К. и Димченко, О.В. (2012) Конспект лекцій з курсу «Інформатика і системологія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Усіна, А.І. и Баландіна, І.С. и Сегеда, І.В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «ТОВАРОЗНАВСТВО» (для студентів 2 - 4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.140101- «Готельно - ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

по RSS... Подписаться

... или на почту Введите E-mail:

Кто посещает

Flag Counter