НОВІКОВА, М.М. и Гуляк, Р.Е. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної практики «Вступ до фаху» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»).

Андрєєва, В.М. и Гуляк, Р.Е. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни «Поведінка споживача» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»).

Гуляк, Р.Е. (2013) Конспект лекций в схемах и таблицах по дисциплине «Поведение потребителя» (для студентов 5 курса дневной и заочной форм обучения специальности 7.03060101 «Менеджмент организаций и администрирование»).

Гуляк, Р.Е. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «МОНІТОРИНГ І ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування”.

Гуляк, Р.Е. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних завдань, лабораториних робіт та розрахунково-графічної самостійної роботи студентів з дисципліни «моніторинг і діагностика підприємств галузі» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування”.

Гуляк, Р.Е. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «МОНІТОРИНГ І ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ» підготовки «Магістр» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».

Гуляк, Р.Е. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і менеджмент в техносфері» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»).

Карлова, О.А. и Гуляк, Р.Е. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та контролю знань з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯМІСТ» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»).

Гуляк , Р. Е. (2012) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС З ДИСЦИПЛІНИ «Навчальна ознайомлювальна практика (Вступ до фаху)» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент").

Бардаков , В.А. и Гуляк, Р.Е. (2012) Методичні рекомендації до курсового проекту з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (управління персоналом та менеджмент організацій)» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»)(№2280).

Гуляк, Р.Е. (2012) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС З ДИСЦИПЛІНИ «Навчальна ознайомлювальна практика (Вступ до фаху)» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент").

Гуляк, Р.Е. (2012) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС З ДИСЦИПЛІНИ «Навчальна практика (Аналітична)» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент").

Гуляк, Р.Е. (2012) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС З ДИСЦИПЛІНИ «Навчальна практика (Вступ до фаху)» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент").

Гуляк, Р.Е. (2012) Методичні вказівки до навчальної ознайомлювальної практики "Вступ до фаху" (для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» )/ Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Р.Е. Гуляк – Х.: ХНАМГ, 2013. – 25 с.

Карлова, О.А. и Гуляк, Р.Е. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та контролю знань з дисципліни „Організація систем життєзабезпечення міст" (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»)(№2202).

Андрєєва, В.М. и Гуляк, Р.Е. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Поведінка споживача» (для студентів 5 курсу денної, 5 та 6 курсів заочної форм навчання за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»).

Бардаков , В.А. и Гуляк, Р.Е. (2011) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Ділове адміністрування (управління персоналом та менеджмент організацій») (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»).

Гуляк, Р.Е. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і менеджмент в техносфері» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»).

Карлова, О.А. и Гуляк, Р.Е. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Організація системи життєзабезпечення міста» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки (6.030601) – «Менеджмент»).

Карлова, О.А. и Гуляк, Р.Е. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та контролю знань з дисципліни «Організація систем життєзабезпечення міст» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»).