Колесник, Т.М. и Шахова, О.В. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 – Менеджмент та 6.140101 – Готельно-ресторанна справа).

Колесник, Т.М. и Шахова, О.В. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни СТАТИСТИКА (для студентів всіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм).

Гайдученко, С.О. и Шахова, О.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Регіональний менеджмент» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»).

Гайдученко, С.О. и Шахова, О.В. (2013) ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

Шахова, О.В. (2013) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

Бардаков , В.А. и Шахова, О.В. (2013) Методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»).

Колесник, Т.М. и Шахова, О.В. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»).

Колесник, Т.М. и Шахова, О.В. (2013) Методичні вказівки до рішення практичних та контрольних завдань з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»).

Бардаков , В.А. и Шахова, О.В. (2012) Методичні вказівки до виконання РГЗ з дисципліни "Основи менеджменту та маркетингу" для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 7.06010302 "Раціональне використання і охорона водних ресурсів".

Бардаков , В.А. и Шахова, О.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Основи менеджменту та маркетингу" для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 7.06010302 "Раціональне використання і охорона водних ресурсів".

Гордієнко, Н.І. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахункової і контрольної робіт з дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 “Облік та аудит ”)(№2220).

Ковалевський , Г.В. и Шахова, О.В. и Колесник, Т.М. (2012) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС З ДИСЦИПЛІНИ «СТАТИСТИКА»(для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент"). ХНАГХ. (

Колесник, Т.М. и Шахова, О.В. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм»).

Колесник, Т.М. и Шахова, О.В. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”).

Кондратенко, Н.О. и Шахова, О.В. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»).


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

по RSS... Подписаться

... или на почту Введите E-mail:

Кто посещает

Flag Counter