доктор философииКафедра МЕНЕДЖМЕНТУ І АДМІНІСТРУВАННЯ запрошує пройти навчання за програмою підготовки кадрів вищої кваліфікації та отримати науковий ступінь «Доктор філософії (PhD)» за спеціальностями 073 «Менеджмент» і 074 «Публічне управління та адміністрування».       

Подача документів до 26 серпня. Вступні випробування з фаху та іноземної мови. 15 вересня зарахування на навчання.

Терміни навчання: за денною та заочною формами - 4 роки.

Підготовка здобувачів здійснюється докторами наук, професорами, які мають досвід підготовки кадрів вищої кваліфікації.

За докладнішою інформацією звертатися до завідувача кафедрою, Новікової Марини Миколаївни, конт. тел.: 067-913-20-34.