Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»

 

DSC 0030 13Освітньо-наукова програма підготовки

доктора філософії

зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»

керівник програми, Бабаєв В. М.

доктор наук з державного управління, професор

            Програма підготовки докторів філософії (PhD) розрахована на 4 роки за денною та заочною формами навчання. Після закінчення навчання та захисту дисертації випускникам присвоюється науковий ступінь «Доктор філософії зі спеціальності – публічне управління та адміністрування», що дає їм можливість займатися висококваліфікованою роботою як в органах державної влади та місцевого самоврядування різного рівнів, так і працювати на науково-педагогічних посадах в науково-дослідних організаціях і вищих навчальних закладах. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання – повна вища освіта. Набуття фахових компетентностей забезпечує вивчення дисциплін і робота безпосередньо з науковим керівником за темою дисертації:

    Публічне управління та адміністрування як суспільне явище, його інститути, форми та методи їх діяльності;

    Теоретичні засади розроблення та функціонування механізмів державного управління;

    Правова регламентація публічного управління та адміністрування.;

    Державна інформаційна політика

    Комунікації в публічному управлінні;

    Інноваційна діяльність та трансфер технологій

    Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності

    Сучасні методики викладання у вищій школі;

    Академічна та наукова англійська мова;

    Методологія підготовки дисертації

    Управління науковими проектами

    Історія і філософія науки;

    Методологія і організація наукових досліджень.

         Методичне забезпечення навчального процесу повністю відповідає вимогам МОН України і гарантує сучасний освітній рівень підготовки з інформаційно-комунікаційних компетентностей, демократично-правових засад професійної діяльності, аналітичного мислення, лідерських якостей та знання професійної англійської мови. Прагматичні аспекти навчального процесу максимально наближені до регіональної специфіки.

         Особлива увага в підготовці докторів філософії приділяється міжнародній співпраці кафедри з європейськими університетами на основі кредитної мобільності аспірантів і викладачів.

         Докладнішу інформацію можна отримати за телефонами: тел. роб. (057) 707-31-13; тел. моб. 067-913-20-34 Новікова Марина Миколаївна, завідуюча кафедрою.