DSC 0030 13Освітньо-наукова програма підготовки

доктора філософії

зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»

керівник програми, Бабаєв В. М.

доктор наук з державного управління, професор

            Програма підготовки докторів філософії (PhD) розрахована на 4 роки за денною та заочною формами навчання. Після закінчення навчання та захисту дисертації випускникам присвоюється науковий ступінь «Доктор філософії зі спеціальності – публічне управління та адміністрування», що дає їм можливість займатися висококваліфікованою роботою як в органах державної влади та місцевого самоврядування різного рівнів, так і працювати на науково-педагогічних посадах в науково-дослідних організаціях і вищих навчальних закладах. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання – повна вища освіта. Набуття фахових компетентностей забезпечує вивчення дисциплін і робота безпосередньо з науковим керівником за темою дисертації:

    Публічне управління та адміністрування як суспільне явище, його інститути, форми та методи їх діяльності;

    Теоретичні засади розроблення та функціонування механізмів державного управління;

    Правова регламентація публічного управління та адміністрування.;

    Державна інформаційна політика

    Комунікації в публічному управлінні;

    Інноваційна діяльність та трансфер технологій

    Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності

    Сучасні методики викладання у вищій школі;

    Академічна та наукова англійська мова;

    Методологія підготовки дисертації

    Управління науковими проектами

    Історія і філософія науки;

    Методологія і організація наукових досліджень.

         Методичне забезпечення навчального процесу повністю відповідає вимогам МОН України і гарантує сучасний освітній рівень підготовки з інформаційно-комунікаційних компетентностей, демократично-правових засад професійної діяльності, аналітичного мислення, лідерських якостей та знання професійної англійської мови. Прагматичні аспекти навчального процесу максимально наближені до регіональної специфіки.

         Особлива увага в підготовці докторів філософії приділяється міжнародній співпраці кафедри з європейськими університетами на основі кредитної мобільності аспірантів і викладачів.

         Докладнішу інформацію можна отримати за телефонами: тел. роб. (057) 707-31-13; тел. моб. 067-913-20-34 Новікова Марина Миколаївна, завідуюча кафедрою.

 

 


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

по RSS... Подписаться

... или на почту Введите E-mail:

Кто посещает

Flag Counter