DSC 0030 13

Освітньо-наукова програма підготовки

доктора філософії

«Публічне управління та адміністрування»,

спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

керівник програми, Бабаєв В. М.,

доктор наук з державного управління, професор

Програма підготовки докторів філософії (PhD) розрахована на 4 роки за денною та вечірньою (заочною) формами навчання. Після закінчення навчання та захисту дисертації випускникам присвоюється науковий ступінь «Доктор філософії зі спеціальності – публічне управління та адміністрування, що дає їм можливість працювати в наукових установах, закладах вищої освіти, займатися висококваліфікованою роботою на посадах в органах державної влади та місцевого самоврядування. 

            Підготовка докторів філософії здійснюється за навчальним планом, який складається з двох частин: перша – вивчення навчальних дисциплін, в тому числі і за вибором слухача, друга – підготовка дисертації. 

            Серед навчальних дисциплін, що викладаються, такі:

- публічне управління та адміністрування як суспільне явище, його інститути, форми та методи їх діяльності;

- теоретичні засади розроблення та функціонування механізмів державного управління;

- правова регламентація публічного управління та адміністрування;

- державна інформаційна політика;

- комунікації в публічному управлінні;

- інноваційна діяльність та трансфер технологій;

- сучасні інформаційні технології у науковій діяльності;

- сучасні методики викладання у вищій школі;

- академічна та наукова англійська (іноземна) мова;

- методологія підготовки дисертації;

- управління науковими проектами;

- історія і філософія науки.

            Особливістю підготовки докторів філософії за програмою – публічне управління та адміністрування є викладання дисциплін навчального плану англійською мовою за бажанням слухачів, можливість набуття практичного досвіду наукової роботи під час підготовки дисертації, участь у науково-дослідній роботі кафедри менеджменту і адміністрування, участь у програмах академічної мобільності аспірантів як в Україні, так і за її межами (Польща, Чехія, Словакія, Словенія, Греція, Німеччина). В межах педагогічної практики аспіранти залучаються до викладання навчальних дисциплін в магістратурі за освітньою програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами».

Професіограма доктора філософії (PhD) зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Вартість навчання       

            Докладнішу інформацію можна отримати за телефонами: 

            тел. роб. (057) 707-31-13; 

            тел. моб. 067-913-20-34 Новікова Марина Миколаївна, завідувач кафедри.


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter