Kondratenko 15Керівник програми, Кондратенко Н.О.

доктор економічних наук, професор

Спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування»

          Програма підготовки магістрів розрахована на 1,5 роки за денною формою навчання і на 2 роки – за заочною (дистанційною). Після закінчення магістратури випускники отримують кваліфікаційний рівень магістр, що дає можливість працювати в організаціях будь якого виду економічної діяльності, в органах державної й місцевої влади.

Особливість підготовки магістрів полягає в навчальному плані підготовки, який включає такі основні дисципліни:

  • Теорія організації;
  • Менеджмент організації;
  • Управління адміністративними процесами в організації;
  • Управління інформаційними зв’язками;
  • Управління трудовими ресурсами;
  • Керівник адміністративної служби та техніка адміністративної діяльності;
  • Правові засади адміністративної діяльності;
  • Аудит і оцінювання управлінської діяльності;
  • Методологія та організація наукових досліджень;
  • Фінансовий менеджмент.

         Сучасні вимоги роботодавців до магістра з адміністративного менеджменту потребують вміння обирати найбільш придатні способи та методи адміністративного управління. У зв’язку з цим особлива увага приділяється практичному навчанню студентів в межах виробничої та переддипломної практик, а також стажувань, що покликано формувати у студентів професійне вміння приймати самостійні обґрунтовані управлінсько-адміністративні рішення.

        Дана магістерська програма передбачає вивчення фахових навчальних дисциплін (за власним бажанням) на англійській мові.

        Після закінчення магістратури випускники працевлаштовуються в організаціях на адміністративно-управлінських посадах, на керівних посадах органів державної влади та місцевого самоврядування; на посадах керівників управлінь, підрозділів організацій і установ, провідними фахівцями тощо. Також, вони можуть займатися науково-педагогічною діяльністю.

         Більш детальну інформацію можна отримати на сайті кафедри менеджменту і адміністрування, а також за телефонами:

         Контактна інформація:

         тел.: роб. (057) 707-31-13;

         моб. 099-650-11-59 Кондратенко Наталія Олегівна, професор кафедри МіА.       


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

по RSS... Подписаться

... или на почту Введите E-mail:

Кто посещает

Flag Counter