фото 24.02.2017Керівник освітньої програми, Бельська Т.В.

доктор наук з державного управління, доцент

Спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування»

          Освітня програма підготовки бакалаврів розрахована на 4 роки за денною і на 4,5 роки за заочною (дистанційною) формою навчання. Програма забезпечує підготовку фахівців для роботи в організаціях (установах) публічної сфери, державного управління та місцевого самоврядування, що передбачає набуття професійних компетентностей для забезпечення подальшого особистісного розвитку та стратегічного розвитку суспільства, громади. Програма вчить лідерству й успішному публічному менеджменту.

          Особливість підготовки бакалавра полягає в вивченні блоків дисциплін, проходженні практик і стажувань за напрямами:

I. Публічна сфера та управління

II. Стратегічне управління

III. Публічна політика

IV. Право

V. Економіка публічної сфери

VI. Державна служба

VII. Міжнародне публічне управління та безпека

          Об’єктами професійної діяльності бакалавра з публічного адміністрування є:

 • Центральні та регіональні органи виконавчої влади
 • Органи місцевого самоврядування
 • Державні і муніципальні установи
 • Інститути громадського суспільства
 • Громадські об’єднання
 • Некомерційні організації
 • Міжнародні неурядові установи
 • Міждержавні органи та структури
 • Науково-освітні установи

         

          Випускники за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» з освітнім рівнем «бакалавр» можуть працювати на посадах:

          ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: посади спеціалістів районних державних адміністрацій, їх управлінь і відділів.

      ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: посади радників, консультантів секретаріатів районних у містах рад, спеціалістів виконавчих органів районних у містах, міських (міст районного значення) рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад.

      ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ:

 • спеціаліст по державним закупівлям;
 • спеціаліст із зв’язків з громадськістю;
 • державний соціальний інспектор;
 • адміністративний помічник;
 • інспектор по кадрам;
 • організатор по персоналу;
 • секретар адміністративний;
 • секретар комітету організації (установи);
 • секретар органу самоорганізації населення;
 • референт з основної діяльності;
 • помічник керівника підприємства (установи, організації);
 • інструктор з організаційної роботи;
 • інспектор з основної діяльності;
 • інспектор з соціальних виплат;
 • інспектор з ліцензування.

ФАХІВЦІ

 • Помічник керівника державної (муніципальної) установи (організації) – на основі: "Референт з основної діяльності" (керівника державної установи, підприємства).
 • Інспектор з контролю за виконанням доручень в державних установах (організаціях) на основі інспектор з контролю за виконанням доручень.
 • Інспектор з кадрів в державних установах.
 • Фахівець з організації (напряму діяльності) державної установи - на основі: ФАХІВЕЦЬ (за галузевою ознакою).
 • Пр. фахівців із організації зв’язків із громадськістю, або з організації інформаційного забезпечення.
 • Організатор діловодства (державні установи).

        Особлива увага приділяється практичному навчанню студентів в межах виробничої та переддипломної практик, а також, завдяки міжнародній співпраці кафедри з європейськими університетами на основі кредитної мобільності студентів і викладачів.

         Більш детальну інформацію можна отримати на саєті кафедри менеджменту і адміністрування, а також за телефонами:

         Контактна інформація:

         тел.: роб. (057) 707-31-13;

         моб. 067-913-20-34 Новікова Марина Миколаївна, зав. кафедрою МіА.


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

по RSS... Подписаться

... или на почту Введите E-mail:

Кто посещает

Flag Counter