Kondratenko 15

 

 

Керівник програми -

Кондратенко Наталія Олегівна,

доктор економічних наук,

професор, професор кафедри менеджменту і адміністрування

 

 

 

Програма підготовки магістрів розрахована на 1,5 роки за денною формою навчання і на 2 роки – за заочною (дистанційною). Після закінчення магістратури випускники отримують кваліфікаційний рівень «Магістр з публічного управління та адміністрування», що дає їм можливість працювати керівниками в органах державної й місцевої влади та менеджерами-управітелями в організаціях будь якого виду економічної діяльності.

        Особливістю підготовки магістрів є вивчення фахових дисциплін за циклом професійної підготовки:

 • Управління адміністративними процесами в організації;
 • Управління трудовими ресурсами;
 • Теорія організації;
 • Менеджмент організації;
 • Правові засади адміністративної діяльності;
 • Аудит і оцінювання управлінської діяльності;
 • Методологія та організація наукових досліджень;
 • Електоронне урядування;
 • Управління проектами та програмами міського розвитку;
 • Керівник адміністративної служби та техніка адміністративної діяльності;
 • Управління фінансовими ресурсами;
 • Обгрунтування адміністративних рішень в умовах ризику та невизначеності;
 • Управління інвестиційними проектами.

Сучасні вимоги роботодавців до магістрів з адміністративного менеджменту потребують вміння обирати найбільш придатні способи та методи адміністративного управління. У зв’язку з цим особлива увага приділяється практичному навчанню студентів в межах виробничої та переддипломної практик, а також стажувань на основі міжнародній співпраці кафедри з провідними європейськими університетами, що покликано сформувати у студентів професійне вміння приймати самостійні обґрунтовані управлінсько-адміністративні рішення на основі світової практики.

Дана магістерська програма передбачає вивчення фахових навчальних дисциплін (за власним бажанням) на англійській мові.

Після закінчення магістратури випускники працевлаштовуються в організаціях на адміністративно-управлінських посадах, на керівних посадах органів державної влади та місцевого самоврядування, на посадах керівників управлінь, підрозділів організацій і установ, провідними фахівцями тощо. Також, вони можуть займатися науково-педагогічною діяльністю.

Професіограма магістра зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент».

Вартість навчання.

Детальну інформацію можна отримати на сайті кафедри менеджменту і адміністрування, а також за телефонами:

тел.: роб. (057) 707-31-13;

тел. моб: 099-650-11-59; 067-958-60-22 Кондратенко Наталія Олегівна, професор кафедри менеджменту і адміністрування.

Програма фахового вступного випробування

Програма додаткового вступного випробування


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter