керівник програми, Новікова М. М.

Керівник програми –

Новікова Марина Миколаївна,

доктор економічних наук, професор,

зав. кафедри

 

 

 

 

 

Програма підготовки магістрів розрахована на 1 рік 4 місяця за денною формою навчання і на 1 рік 10 місяців за заочною (дистанційною) формою навчання. Після закінчення магістратури випускникам присвоюється кваліфікація «Магістр з менеджменту», що зазначається в дипломі, в додатку до диплому зазначається спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування», що дає їм можливість працювати менеджерами-управителями в організаціях будь якого виду економічної діяльності.

Особливістю підготовки магістрів є вивчення фахових дисциплін за циклом професійної підготовки:

підготовка магістрів Менеджмент організацій і адміністрування

 • Менеджмент організації;
 • Корпоративне управління;
 • Управління якістю та змінами;
 • Управління проектами;
 • Фінансовий менеджмент;
 • Ризик-менеджмент;
 • Інвестиційний менеджмент;
 • Стратегічна діагностика потенціалу організації;
 • Електоронне урядування;
 • Організаційна культура;
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією;
 • Адаптація організації до зовнішнього середовища;
 • Методологія наукових досліджень.

Сучасні вимоги роботодавців до менеджерів-управителів потребують професійного володіння іноземними мовами. За бажанням студентів можна вивчати професійні дисципліни англійською мовою, які викладають досвідченні фахівці з міжнародними сертифікатами та практикою викладання в університетах Європи.

Особлива увага надається практичному навчанню студентів на основі дуальної освіти, в межах виробничої та переддипломної практик завдяки міжнародній співпраці кафедри з європейськими університетами на основі кредитної мобільності студентів і викладачів.

Після закінчення магістратури випускники можуть працювати на посадах керівників структурних підрозділів організації, керівників організацій різних організаційно-правових форм і видів економічної діяльності, організовувати власний бізнес, управляти бізнес-структурами, займатися науково-педагогічною діяльністю.

Професіонограма магістра зі спеціальності 073 «Менеджмент», овсітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування

Вартість навчання

Детальну інформацію можна отримати на сайті кафедри менеджменту і адміністрування, а також за телефонами:

тел. роб. (057) 707-31-13;

 тел. моб. 067-913-20-34 Новікова Марина Миколаївна, зав. кафедри менеджменту і адміністрування

Программа фахового вступного випробування

Программа додаткового вступного випробування


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter