KOP 0076

 

Керівник програми

Колонтаєвський Олег Петрович

кандидат економічних наук, доцент


Програма підготовки магістрів розрахована на 2 роки за денною формою навчання. Після закінчення магістратури випускникам присвоюється кваліфікація «Магістр з менеджменту організацій і адміністрування», що дає їм можливість працювати менеджерами-управителями в організаціях будь якого виду економічної діяльності, а також займатись науковою діяльністю, навчатися на Phd.

Особливістю підготовки магістрів є навчальний план, який включає фахові дисципліни за циклом професійної підготовки:підготовка магістрів Менеджмент організацій і адміністрування

 • Методологія наукових досліджень
 • Публічне адміністрування
 • Менеджмент організації
 • Корпоративне управління
 • Управління змінами
 • Управління якістю
 • Управління проектами
 • Фінансовий менеджмент
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • Електронне урядування
 • Ризик-менеджмент
 • Інвестиційний менеджмент
 • Стратегічна діагностика потенціалу підприємства
 • Організаційна культура
 • Адаптація підприємств до зовнішнього середовища
 • Інтелектуальна власність та договірне право

Сучасні вимоги роботодавців до магістра з менеджменту організацій і адміністрування потребують професійного володіння іноземними мовами, що забезпечує дана освітня програма для бажаючих вивчати фахові навчальні дисципліни на англійській мові.

Особлива увага приділяється практичному навчанню студентів в межах стажівання та переддипломної практик, а також завдяки міжнародній співпраці кафедри з європейськими університетами на основі кредитної мобільності студентів і викладачів.

Після закінчення магістратури випускники працевлаштовуються в організаціях на посадах пов’язаних з управлінням структурними підрозділами, операційними системами в організаціях і на підприємствах, можуть управляти бізнесом, а також займатися науково-педагогічною діяльністю, навчатися в аспірантурі.

Професіонограма магістра зі спеціальності 073 «Менеджмент»

Вартість навчання.

Детальну інформацію можна отримати на сайті кафедри менеджменту і адміністрування, а також за телефонами:

тел. роб. (057) 707-31-13;

тел. моб. 067-913-20-34 Новікова Марина Миколаївна, зав. кафедри менеджменту і адміністрування

Программа фахового вступного випробування

Программа додаткового вступного випробування