shevchekoКерівник програми –

Шевченко Вікторія Сергіївна,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри менеджменту і адміністрування

 

Програма підготовки бакалаврів розрахована на 3 роки і 10 місяців за денною формою навчання і на 4 роки і 10 місяців за заочною (дистанційною) формою навчання. Після закінчення бакалавріату випускникам присвоюється кваліфікація «Бакалавр з менеджменту», що зазначається в дипломі, в додатку до диплому зазначається спеціалізація «Менеджмент організацій міського господарства», що дає їм можливість працювати помічниками керівників організацій або їх структурних підрозділів.

Особливістю підготовки бакалаврів є вивчення фахових дисциплін за циклом професійної підготовки:

 • Теорія організації;
 • Менеджмент;
 • Операційний менеджмент;
 • Управління персоналом;
 • Самоменеджмент;
 • Управління інноваціями;
 • Стратегічне управління;
 • Адміністративний менеджмент;
 • Управління житлово-комунальним господарством;
 • Маркетинг;
 • PR та рекламні технології;
 • Електрона комерція;
 • Інформаційні системи і технології;
 • Економіка і фінанси підприємства;
 • Логістика;
 • Організація підприємницької діяльності;
 • Бізнес-комунікації;
 • Міжнародний маркетинг;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства;
 • Міжнародні бізнес-стратегії.

Сучасні вимоги роботодавців до помічників керівників організацій або їх структурних підрозділів потребують професійного володіння іноземними мовами. За бажанням студентів можна вивчати професійні дисципліни англійською мовою, які викладають досвідченні фахівці з міжнародними сертифікатами та практикою викладання в університетах Європи.

Особлива увага надається практичному навчанню студентів на основі дуальної освіти, в межах виробничої та переддипломної практик завдяки міжнародній співпраці кафедри з європейськими університетами на основі кредитної мобільності студентів і викладачів.

Після закінчення бакалавріату випускники можуть працювати на посадах помічників керівників з реклами, персоналу, маркетингу, основної діяльності підприємств ЖКГ, бізнес-структур, готелів, ресторанів, туристичних агентств, департаментів організацій державної влади та місцевого самоврядування.

Випускники бакалавріату можуть продовжувати навчання в магістратурі за різними освітніми програмами.

Професіограма магістра зі спеціальності 073 «Менеджмент», овсітньо-професійна програма «Менеджмент організацій міського господарства».«Менеджмент організацій  міського господарства».

Вартість навчання

Детальну інформацію можна отримати на сайті кафедри менеджменту і адміністрування, а також за телефонами:

         тел. роб. (057) 707-31-13;

         тел. моб. 063-051-22-05 Шевченко Вікторія Сергіївна – керівник програми;

         тел. моб. 067-913-20-34 Новікова Марина Миколаївна, зав. кафедри менеджменту і адміністрування.


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter