фото 24.02.2017

 

            

Керівник програми – 

Бєльська Тетяна Валентинівна

доктор наук з державного управління, доцент 

 

 

 

 

Програма підготовки бакалаврів розрахована на 4 роки за денною формою навчання і на 4 роки 5 місяців за заочною (дистанційною) формою навчання. Програма забезпечує підготовку фахівців для роботи в організаціях (установах) публічної сфери, державного управління та місцевого самоврядування, що передбачає набуття професійних компетентностей для забезпечення подальшого особистісного розвитку та стратегічного розвитку суспільства, громади. Програма вчить лідерству й успішному публічному менеджменту.

            Особливістю підготовки бакалаврів є вивчення фахових дисциплін за циклом професійної підготовки:

 • Державне та регіональне управління;
 • Теорія організації;
 • Основи публічного управління та адміністрування; 
 • Місцеве самоврядування;
 • Документообіг в публічному управлінні;
 • Управління персоналом;
 • Державна служба;
 • Стратегічне управління;
 • Електоронне урядування;
 • Організаційна культура;
 • Адміністративний менеджмент;
 • Право (Адміністративне право. Трудове право. Господарське право);
 • Управління місцевими фінансами та бюджетом;
 • Державні фінанси та бюджетний процес;
 • Соціальна політика та соціальна робота;
 • Управлінські рішення.

            Сучасні вимоги роботодавців потребують професійного володіння іноземними мовами. За бажанням студентів можна вивчати професійні дисципліни англійською мовою, які викладають досвідченні фахівці з міжнародними сертифікатами та практикою викладання в університетах Європи.

            

Об’єктами професійної діяльності бакалавра з публічного адміністрування є:

 • Центральні та регіональні органи виконавчої влади;
 • Органи місцевого самоврядування;
 • Громадські об’єднання;
 • Міжнародні неурядові установи;
 • Міждержавні органи та структури;
 • Науково-освітні установи.

Випускники за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» з освітнім рівнем «бакалавр» можуть працювати на посадах:

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: посади спеціалістів районних державних адміністрацій, їх управлінь і відділів.

ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: посади радників, консультантів секретаріатів районних у містах рад, спеціалістів виконавчих органів районних у містах, міських (міст районного значення) рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад,

зокрема ФАХІВЦІ:

Помічник керівника державної (муніципальної) установи (організації) – на основі: "Референт з основної діяльності" (керівника державної установи, підприємства).

Інспектор з контролю за виконанням доручень в державних установах (організаціях) на основі інспектор з контролю за виконанням доручень.

Організатор діловодства (державні установи).

Інспектор з кадрів в державних установах.

Фахівець із організації зв’язків із громадськістю, або з організації інформаційного забезпечення.

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ:

 • спеціаліст по державним закупівлям;
 • спеціаліст із зв’язків з громадськістю;
 • державний соціальний інспектор;
 • адміністративний помічник;
 • інспектор по кадрам;
 • організатор по персоналу;
 • секретар адміністративний;
 • секретар комітету організації (установи);
 • секретар органу самоорганізації населення;
 • референт з основної діяльності;
 • помічник керівника підприємства (установи, організації);
 • інструктор з організаційної роботи;
 • інспектор з основної діяльності;
 • інспектор з соціальних виплат;
 • інспектор з ліцензування.

Особлива увага приділяється практичному навчанню студентів в межах виробничої та переддипломної практик, а також, завдяки міжнародній співпраці кафедри з європейськими університетами на основі кредитної мобільності студентів і викладачів.

Професіограма магістра зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

Вартість навчання

Детальну інформацію можна отримати на сайті кафедри менеджменту і адміністрування, а також за телефонами:

            тел. роб. (057) 707-31-13;

            тел. моб. 067-913-20-34 Новікова Марина Миколаївна, зав. кафедри менеджменту і адміністрування

 


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

по RSS... Подписаться

... или на почту Введите E-mail:

Кто посещает

Flag Counter