Кафедра менеджменту і адміністрування є провідною кафедрою факультету менеджменту, на якій готують висококваліфікованих фахівців з менеджменту і публічного управління та адміністрування для всіх видів економічної діяльності, державного управління і місцевого самоврядування, публічної сфери за освітніми програмами підготовки:

          

БАКАЛАВР

 - Спеціальність 073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент організацій міського господарства»

 - Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне управління та адміністрування»

МАГІСТР

- Спеціальність 073 «Менеджмент» освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування»

- Спеціальність 073 «Менеджмент» освітньо-наукова програма «Менеджмент організацій і адміністрування»

- Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент»

- Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійна програма «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (PhD)

- Спеціальність 073 «Менеджмент»

- Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

        

DSC 4394

У складі кафедри, що налічує 25 науково-педагогічних працівників, працюють сім докторів наук, з яких чотири доктори економічних наук і три доктори наук державного управління.

Кафедру очолює Новікова Марина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, під керівництвом якої активно розвивається освітньо-наукова та міжнародна діяльності кафедри. Новікова М. М. входить до складу Науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів докторів і кандидатів наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), журі з захисту науково-дослідних робіт II етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учасників-членів Малої Академії Наук України, керує науково-дослідною роботою кафедри «Сталий розвиток в умовах глобальних викликів».

Поєднання кращих національних традицій вищої школи з європейськими стандартами вищої освіти, теоретичного навчання з практичною підготовкою (державною та іноземними мовами), очної та дистанційної форм навчання, активна співпраця з роботодавцями дає можливість готувати фахівців з менеджменту і публічного управління та адміністрування, які мають попит на сучасному ринку праці, в організаціях державного управління та місцевого самоврядування, на підприємствах міського господарства, в бізнес-структурах і ІТ-компаніях.

Провідні викладачі кафедри пройшли і проходять освітньо-наукове стажування в університетах Європи, а найкращі студенти мають можливість навчатися за кордоном за програмами кредитної мобільності і подвійних дипломів. Студенти, які навчаються на кафедрі менеджменту і адміністрування, приймають активну участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, де займають перші та призові місця.

Викладачі і студенти кафедри менеджменту і адміністрування проводять разом час не тільки в освітньому і науковому процесах, а й беруть активну участь в різних молодіжних конкурсах, культурних і спортивних заходах, науково-практичних конференціях і семінарах, днях кафедри, а також проводять час просто на природі, що дає їм можливість краще узнати себе і один одного, налагодити партнерські і дружні відносини та наповнює професійну діяльність людським змістом, радістю спілкування, мотивує до саморозвитку.

 

Вчитися та працювати на кафедрі менеджменту і адміністрування престижно!

Тут виправдаються ваші кращі очікування!

 

Буклет кафедры