Навчально-методичні роботи Кайлюка Є.М.

Кайлюк, Є.М. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни Менеджмент та організація безпеки праці у міському господарстві (для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.17020201 «Охорона праці (за галузями)».

Кайлюк, Є.М. и Волкова, М.В. и Гнатенко, М.К. и Колонтаєвський, О.П. и Плотницька, С.І. и Шаповаленко, Д.О. (2015) Організація і планування ремонту основних засобів об’єктів житлово-комунального господарства: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Кайлюк, Є.М. и Парамонов, А.О. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни СИСТЕМИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТ (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Кайлюк, Е.Н. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни КОНТРОЛІНГ (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Кайлюк, Є.М. и Бондаренко, О.В. (2014) Програма з дисципліни "Контролінг" для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент.

Кайлюк, Є.М. и Бондаренко, О.В. (2014) Робоча програма з дисципліни "Контролінг" для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент.

Кайлюк, Є.М. и Поспелов , О.В. (2014) Програма навчальної дисципліни «Менеджмент та організація безпеки праці у міському господарстві» для спеціаліста (магістра) спеціальностей 7.17020201, 8.17020201 – «Охорона праці за галузями».

Кайлюк, Є.М. и Поспелов , О.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент та організація безпеки праці у міському господарстві» для спеціаліста (магістра) спеціальностей 7.17020201, 8.17020201 – «Охорона праці за галузями».

Кайлюк, Є.М. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Контролінг» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»).

Кайлюк, Є.М. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Стратегічний менеджмент (в галузі)» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Кайлюк, Є.М. (2013) Кайлюк Є.М. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «Стратегічний менеджмент (в галузі)» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Кайлюк, Є.М. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Стратегічний менеджмент (в галузі)» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Кайлюк, Є.М. и Гриненко, В.В. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»).

Гриненко, В.В. и Кайлюк, Є.М. (2012) Публічне адміністрування. Підручник для студентів спеціальності «Менеджмент і адміністрування (за видами економічної діяльності).

Кайлюк, Є.М. (2012) План видання дистанційних курсів кафедри Менеджменту і маркетингу у міському господарстві на 2013 р.

Кайлюк, Є.М. и Бондаренко, О.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Контролінг» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Колонтаєвський, О.П. и Кайлюк, Е.Н. и Шаповаленко, Д.О. (2012) Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства. Підручник для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Кайлюк, Є.М. и Бондаренко, О.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Контролінг» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Кайлюк, Є.М. и Бурмака, Т.М. и Бондаренко, О.В. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Контролінг» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№588).

Кайлюк, Є.М. и Бурмака, Т.М. и Бондаренко, О.В. (2011) Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів та проведенню практичних занять з дисципліни «Контролінг» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№2157).

Кайлюк, Є.М. и Гриненко, В.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»).

Андрєєва, В.М. и Кайлюк, Є.М. и Бардаков , В.А. и Ковалевський , Г.В. и Лелюк, В.О. (2010) Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів (для студентів спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій»).

КАЙЛЮК, Є.М. (2010) План видання методичних розробок кафедри МММГ (601) в 2011 році.

Кайлюк, Є.М. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент», спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій»).

Кайлюк, Є.М. (2010) Методичні вказівки до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Контролінг» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент»).

Кайлюк, Є.М. и Сніжко, С.В. (2010) Менеджмент в муніципальній енергетиці. Підручник для студентів економічних спеціальностей.

Андреєва, В.М. и Кайлюк, Є.М. и Шаповаленко, Д.О. (2007) Маркетинг і поведінка споживача на ринку комунальних послуг. Навчальний посібник.

О.А.   Наукові роботи О.А. А.В.  Наукові роботи А.В. Т.Е.   Наукові роботи Т.Е. В.А. Наукові роботи В.А. О.В.   Наукові роботи О.В.  Г.Ю. Л.В.Є.