Кафедра менеджменту і адміністрування є провідною кафедрою факультету менеджменту, на якій готують висококваліфікованих фахівців з менеджменту і публічного управління та адміністрування для всіх видів економічної діяльності, державного управління і місцевого самоврядування, публічної сфери за освітніми програмами підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії:

            - «Менеджмент»;

            - «Публічне управління та адміністрування»;

            - «Менеджмент організацій і адміністрування»;

            - «Адміністративний менеджмент»;

            - «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами». 

        

DSC 4394

У складі кафедри, що налічує 25 науково-педагогічних працівників, працюють сім докторів наук, з яких чотири доктори економічних наук і три доктори наук державного управління. Кафедру очолює Новікова Марина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, під керівництвом якої активно розвивається освітньо-наукова та міжнародна діяльності кафедри. Новікова М. М. входить до складу Науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів докторів і кандидатів наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), журі з захисту науково-дослідних робіт II етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учасників-членів Малої Академії Наук України, керує науково-дослідною роботою кафедри «Сталий розвиток в умовах глобальних викликів».

            Поєднання кращих національних традицій вищої школи з європейськими стандартами вищої освіти, теоретичного навчання з практичною підготовкою (державною та іноземними мовами), очної та дистанційної форм навчання, активна співпраця з роботодавцями дає можливість готувати фахівців з менеджменту і публічного управління та адміністрування, які мають попит на сучасному ринку праці, в організаціях державного управління та місцевого самоврядування, на підприємствах міського господарства, в бізнес-структурах і ІТ-компаніях.

            Провідні викладачі кафедри пройшли і проходять освітньо-наукове стажування в університетах Європи, а найкращі студенти мають можливість навчатися за кордоном за програмами кредитної мобільності і подвійних дипломів. Студенти, які навчаються на кафедрі менеджменту і адміністрування, приймають активну участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, де займають перші та призові місця.

            Викладачі і студенти кафедри менеджменту і адміністрування проводять разом час не тільки в освітньому і науковому процесах, а й беруть активну участь в різних молодіжних конкурсах, культурних і спортивних заходах, науково-практичних конференціях і семінарах, днях кафедри, а також проводять час просто на природі, що дає їм можливість краще узнати себе і один одного, налагодити партнерські і дружні відносини та наповнює професійну діяльність людським змістом, радістю спілкування, мотивує до саморозвитку.

 

Вчитися та працювати на кафедрі менеджменту і адміністрування престижно!

Тут виправдаються ваші кращі очікування!

 

Буклет кафедры


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

по RSS... Подписаться

... или на почту Введите E-mail:

Кто посещает

Flag Counter