ShahovaОкончила факультет менеджмента Харьковской национальной академии городского хозяйства (2005 г. специальность «Менеджмент организаций городского хозяйства»»). В 2010 г. окончила Харьковский национальный университет внутренних дел (специальность «Правоведение»).

В 2005-2010 г.г. аспирантка Харьковской национальной академии городского хозяйства.

С 2005 года ассистент кафедры менеджмента и маркетинга в городском хозяйстве.

Педагогическая деятельность: Основы маркетинга, Основы менеджмента и маркетинга, Статистика

Научные интересы: механизмы реформирования и развития структуры, обеспечивающей стабильность жилищно-коммунального хозяйства.

Учебно-методические работы.

Основные научные публикации:

Участие в коллективных монографиях:

  1. Шахова О. В. Проблеми синергізму та диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур житлово-комунального господарства України / За ред. Є. М. Кайлюка. – Х. : Вид. «Форт», 2010. – с. 257-272

  2. Шахова О. В. Вдосконалення менеджменту підприємств системи життєзабезпечення міст України / За ред. Є. М. Кайлюка. – Х. : Вид. «Форт», 2011.– с. 158-184

  3. Шахова О. В. Практичні аспекти функціонування підприємств міського господарства: Монографія / за заг. ред. Кайлюка Є. М. – Х. : Вид. «Точка», 2012. – с. 94-106

Научные статьи:

  1. Шахова О. В. Реінженирінг системи управління житлово-комунальним господарством регіону / О. В. Шахова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць– Х.: ХАІ, 2013. – - № 3 (23). - С. 94-102

  2. Шахова О. В. Сучасний стан та тенденції розвитку житлово-комунального господарства України / О. В. Шахова // Збірник наукових праць. Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2014. – № 46 (1089) – С. 64-69

  3. Шахова О. В. Основи формування складу витрат як одного з найважливіших показників ефективності функціонування житлово-комунального господарства / О. В. Шахова // Маркетинг в Україні: Збірник матеріалів 12-ї Міжнародної науково-практичної конференції. К. : КНЕУ. – 2012. С. 58-61

 


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

по RSS... Подписаться

... или на почту Введите E-mail:

Кто посещает

Flag Counter