Карлова, О.А. и Кондратенко, Н.О. и Новікова, М.М. (2016) Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних робіт магістрів (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 073 Менеджмент).

Кондратенко, Н.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 074 - Публічне управління та адміністрування).

Кондратенко, Н.О. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 074 - Публічне управління та адміністрування).

Кондратенко, Н.О. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 074 - Публічне управління та адміністрування.

Кондратенко, Н.О. и Браташ, М.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ з дисципліни «ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА» (для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»).

Кондратенко, Н.О. и Браташ, М.А. (2016) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 073 – Менеджмент організацій і адміністрування).

Кондратенко, Н.О. и Браташ, М.А. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 073 – Менеджмент організацій і адміністрування).

Кондратенко, Н.О. и Браташ, М.А. (2016) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заочної форм навчання).

Кондратенко, Н.О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА» (для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»).

Кондратенко, Н.О. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)).

Кондратенко, Н.О. и Денісова, Н.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»).

Кондратенко, Н.О. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів всіх форм навчання за спеціальностями 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Кондратенко, Н.О. (2014) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів 2, 3 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»).

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Кондратенко, Н.О. (2013) Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних робіт магістрів (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Кондратенко, Н.О. и Калашнікова, Х.І. (2013) Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Кондратенко, Н.О. и Калашнікова, Х.І. (2013) Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Кондратенко, Н.О. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання спеціальностей 7.03060101 та 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Кондратенко, Н.О. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»).

Кондратенко, Н.О. и Браташ, М.А. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи студентів з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»)(№2351).

Кондратенко, Н.О. и Лук’янченкова, В.Є. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організацій та персоналу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0507- «Електротехніка та електромеханіка» спеціальності 8.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання»).

Кондратенко, Н.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»).

Кондратенко, Н.О. и Браташ, М.А. (2012) Методичні вказівки до виконання РГР та самостійної роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності".

Кондратенко, Н.О. и Денісова, Н.В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни "Економіка і організація виробництва" (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»).

Кондратенко, Н.О. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організації та персоналу») (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»).

Кондратенко, Н.О. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент») (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»).

Кондратенко, Н.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»).

Кондратенко, Н.О. и Браташ, М.А. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент») (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»).

Кондратенко, Н.О. и Денісова, Н.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»)(№2201).

Кондратенко, Н.О. и Карлова, О.А. (2011) Конспект лекцій з курсу «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Кондратенко, Н.О. (2010) Конспект лекцій з курсу «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

Кондратенко, Н.О. (2010) Методичні вказівки до виконання РГЗ з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [

Кондратенко, Н.О. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

Кондратенко, Н.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»).

Кондратенко, Н.О. и Шахова, О.В. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»).


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

по RSS... Подписаться

... или на почту Введите E-mail:

Кто посещает

Flag Counter