Kondratenko 15

 

 

Керівник програми -

Кондратенко Наталія Олегівна,

доктор економічних наук,

професор, професор кафедри менеджменту і адміністрування

 

 

 

Програма підготовки магістрів розрахована на 1,5 роки за денною формою навчання і на 2 роки – за заочною (дистанційною). Після закінчення магістратури випускники отримують кваліфікаційний рівень «Магістр з публічного управління та адміністрування», що дає їм можливість працювати керівниками в органах державної й місцевої влади та менеджерами-управітелями в організаціях будь якого виду економічної діяльності.

        Особливістю підготовки магістрів є вивчення фахових дисциплін за циклом професійної підготовки:

 • Управління адміністративними процесами в організації;
 • Управління трудовими ресурсами;
 • Теорія організації;
 • Менеджмент організації;
 • Правові засади адміністративної діяльності;
 • Аудит і оцінювання управлінської діяльності;
 • Методологія та організація наукових досліджень;
 • Електоронне урядування;
 • Управління проектами та програмами міського розвитку;
 • Керівник адміністративної служби та техніка адміністративної діяльності;
 • Управління фінансовими ресурсами;
 • Обгрунтування адміністративних рішень в умовах ризику та невизначеності;
 • Управління інвестиційними проектами.

Сучасні вимоги роботодавців до магістрів з адміністративного менеджменту потребують вміння обирати найбільш придатні способи та методи адміністративного управління. У зв’язку з цим особлива увага приділяється практичному навчанню студентів в межах виробничої та переддипломної практик, а також стажувань на основі міжнародній співпраці кафедри з провідними європейськими університетами, що покликано сформувати у студентів професійне вміння приймати самостійні обґрунтовані управлінсько-адміністративні рішення на основі світової практики.

Дана магістерська програма передбачає вивчення фахових навчальних дисциплін (за власним бажанням) на англійській мові.

Після закінчення магістратури випускники працевлаштовуються в організаціях на адміністративно-управлінських посадах, на керівних посадах органів державної влади та місцевого самоврядування, на посадах керівників управлінь, підрозділів організацій і установ, провідними фахівцями тощо. Також, вони можуть займатися науково-педагогічною діяльністю.

Професіограма магістра зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент».

Вартість навчання.

Детальну інформацію можна отримати на сайті кафедри менеджменту і адміністрування, а також за телефонами:

тел.: роб. (057) 707-31-13;

тел. моб: 099-650-11-59; 067-958-60-22 Кондратенко Наталія Олегівна, професор кафедри менеджменту і адміністрування.

Програма фахового вступного випробування

Програма додаткового вступного випробування