Kondratenko 15Керівник програми, Кондратенко Н.О.

доктор економічних наук, професор

Спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування»

          Програма підготовки магістрів розрахована на 1,5 роки за денною формою навчання і на 2 роки – за заочною (дистанційною). Після закінчення магістратури випускники отримують кваліфікаційний рівень магістр, що дає можливість працювати в організаціях будь якого виду економічної діяльності, в органах державної й місцевої влади (вартість контракту на навчання складає 13 100 грн. на рік за денною формою навчання та 4 900 грн. на рік за заочною формою навчання).

Особливість підготовки магістрів полягає в навчальному плані підготовки, який включає такі основні дисципліни:

  • Теорія організації;
  • Менеджмент організації;
  • Управління адміністративними процесами в організації;
  • Управління інформаційними зв’язками;
  • Управління трудовими ресурсами;
  • Керівник адміністративної служби та техніка адміністративної діяльності;
  • Правові засади адміністративної діяльності;
  • Аудит і оцінювання управлінської діяльності;
  • Методологія та організація наукових досліджень;
  • Фінансовий менеджмент.

         Сучасні вимоги роботодавців до магістра з адміністративного менеджменту потребують вміння обирати найбільш придатні способи та методи адміністративного управління. У зв’язку з цим особлива увага приділяється практичному навчанню студентів в межах виробничої та переддипломної практик, а також стажувань, що покликано формувати у студентів професійне вміння приймати самостійні обґрунтовані управлінсько-адміністративні рішення.

        Дана магістерська програма передбачає вивчення фахових навчальних дисциплін (за власним бажанням) на англійській мові.

        Після закінчення магістратури випускники працевлаштовуються в організаціях на адміністративно-управлінських посадах, на керівних посадах органів державної влади та місцевого самоврядування; на посадах керівників управлінь, підрозділів організацій і установ, провідними фахівцями тощо. Також, вони можуть займатися науково-педагогічною діяльністю.

         Більш детальну інформацію можна отримати на сайті кафедри менеджменту і адміністрування, а також за телефонами:

         Контактна інформація:

         тел.: роб. (057) 707-31-13;

         моб. 099-650-11-59 Кондратенко Наталія Олегівна, професор кафедри МіА.