Керівник програми, Новікова М. М.

доктор економічних наук, професор

Спеціальність 073 «Менеджмент»

 

Програма підготовки магістрів розрахована на 1,5 роки за денною формою навчання і на 2 роки – за заочною (дистанційною). Після закінчення магістратури випускникам присвоюється кваліфікація «Магістр з менеджменту організацій і адміністрування», що дає їм можливість працювати менеджерами-управителями в організаціях будь якого виду економічної діяльності (вартість контракту на навчання складає 13 100 грн. на рік за денною формою навчання та 4 900 грн. на рік за заочною формою навчання).

підготовка магістрів Менеджмент організацій і адмініструванняОсобливістю підготовки магістрів є навчальний план, який включає фахові дисципліни за циклом професійної підготовки:

 • Менеджмент організації;
 •     Корпоративне управління;
 •     Управління якістю та змінами;
 •     Управління проектами;
 •     Фінансовий менеджмент;
 •     Ризик-менеджмент;
 •     Інвестиційний менеджмент;
 •     Стратегічна діагностика потенціалу підприємства;
 •     Публічне адміністрування;
 •     Електороне урядування;
 •     Організаційна культура;
 •     Інформаційні системи і технології в управлінні організацією;
 •     Методологія і організація наукових досліджень.

 

Сучасні вимоги роботодавців до магістра з менеджменту організацій і адміністрування потребують професійного володіння іноземними мовами, що забезпечує дана освітня програма для бажаючих вивчати фахові навчальні дисципліни на англійській мові.керівник програми, Новікова М. М.

Особлива увага приділяється практичному навчанню студентів в межах виробничої та переддипломної практик, а також завдяки міжнародній співпраці кафедри з європейськими університетами на основі кредитної мобільності студентів і викладачів.

Після закінчення магістратури випускники працевлаштовуються в організаціях на посадах пов’язаних з управлінням структурними підрозділами, операційними системами в організаціях і на підприємствах, можуть управляти бізнесом, а також займатися науково-педагогічною діяльністю.

Детальну інформацію можна отримати на сайті кафедри менеджменту і адміністрування, а також за телефонами:

         Контактна інформація:        тел. роб. (057) 707-31-13;

         тел. моб. 067-913-20-34 Новікова Марина Миколаївна, зав. кафедрою МиА.