SamoylenkoIКерівник освітньої програми, Самойленко І.О.

кандидат економічних наук, доцент

Спеціальність 074«Публічне управління та адміністрування»

          Освітня програма підготовки бакалаврів розрахована на 4 роки за денною і на 4,5 роки за заочною (дистанційною) формою навчання (вартість контракту на навчання складає 12 000 грн. на рік за денною формою навчання та 4 800 грн. на рік). Програма забезпечує підготовку фахівців для роботи в організаціях (установах) публічної сфери, державного управління та місцевого самоврядування, що передбачає набуття професійних компетентностей для забезпечення подальшого особистісного розвитку та стратегічного розвитку суспільства, громади. Програма вчить лідерству й успішному публічному менеджменту.

          Особливість підготовки бакалавра полягає в вивченні блоків дисциплін, проходженні практик і стажувань за напрямами:

I. Публічна сфера та управління

II. Стратегічне управління

III. Публічна політика

IV. Право

V. Економіка публічної сфери

VI. Державна служба

VII. Міжнародне публічне управління та безпека

          Об’єктами професійної діяльності бакалавра з публічного адміністрування є:

 • Центральні та регіональні органи виконавчої влади
 • Органи місцевого самоврядування
 • Державні і муніципальні установи
 • Інститути громадського суспільства
 • Громадські об’єднання
 • Некомерційні організації
 • Міжнародні неурядові установи
 • Міждержавні органи та структури
 • Науково-освітні установи

         

          Випускники за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» з освітнім рівнем «бакалавр» можуть працювати на посадах:

          ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: посади спеціалістів районних державних адміністрацій, їх управлінь і відділів.

      ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: посади радників, консультантів секретаріатів районних у містах рад, спеціалістів виконавчих органів районних у містах, міських (міст районного значення) рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад.

      ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ:

 • спеціаліст по державним закупівлям;
 • спеціаліст із зв’язків з громадськістю;
 • державний соціальний інспектор;
 • адміністративний помічник;
 • інспектор по кадрам;
 • організатор по персоналу;
 • секретар адміністративний;
 • секретар комітету організації (установи);
 • секретар органу самоорганізації населення;
 • референт з основної діяльності;
 • помічник керівника підприємства (установи, організації);
 • інструктор з організаційної роботи;
 • інспектор з основної діяльності;
 • інспектор з соціальних виплат;
 • інспектор з ліцензування.

ФАХІВЦІ

 • Помічник керівника державної (муніципальної) установи (організації) – на основі: "Референт з основної діяльності" (керівника державної установи, підприємства).
 • Інспектор з контролю за виконанням доручень в державних установах (організаціях) на основі інспектор з контролю за виконанням доручень.
 • Інспектор з кадрів в державних установах.
 • Фахівець з організації (напряму діяльності) державної установи - на основі: ФАХІВЕЦЬ (за галузевою ознакою).
 • Пр. фахівців із організації зв’язків із громадськістю, або з організації інформаційного забезпечення.
 • Організатор діловодства (державні установи).

        Особлива увага приділяється практичному навчанню студентів в межах виробничої та переддипломної практик, а також, завдяки міжнародній співпраці кафедри з європейськими університетами на основі кредитної мобільності студентів і викладачів.

         Більш детальну інформацію можна отримати на саєті кафедри менеджменту і адміністрування, а також за телефонами:

         Контактна інформація:

         тел.: роб. (057) 707-31-13;

         моб. 067-913-20-34 Новікова Марина Миколаївна, зав. кафедрою МіА.