Наукові роботи викладачів кафедри

Результати наукових досліджень викладачів кафедри були опубліковані в монографіях:

1. «Проблеми синергізму і диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур житлово-комунального господарства України» (2010р.).

2. «Удосконалення менеджменту підприємств системи життєзабезпечення міст України» (2011р.).

3. «Практичні аспекти функціонування підприємств міського господарства» (2012 р).

4. «Теорія і практика організаційно-економічного регулювання діяльності підприємств системи життєзабезпечення міст» (2013р.).

Сталий  розвиток  в  умовах  глобальних  викликів  :  матеріали Всеукраїн. наук.-практ. інтернет конф., Харків 7-8 квітня 2017 р. / Харків. нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  ім.  О. М.  Бекетова  та  ін.  –  Харків:  ХНУМГ  ім. О. М. Бекетова, 2017. –  333 с.

 

А також в різних наукових виданнях:

 

Наукові роботи Боровик М.В.

Наукові роботи Браташ М.А.

Наукові роботи Буркун И.Г.

Наукові роботи Бурмака Т.Н.

Наукові роботи Великих К.А.

Наукові роботи Волковой М.В.

Наукові роботи Гайдученко С.А.

Наукові роботи Гнатенко М.К.

Наукові роботи Гриненко В.В.

Наукові роботи Гуляк Р.Э.

Наукові роботи Дегтяря О.А.

Наукові роботи Диобы А.В.

Наукові роботи Запорожец А.В.

Наукові роботи Кайлюка Е. Н.

Наукові роботи Калашниковой К.И.

Наукові роботи Карловой Е.А.

Наукові роботи Колонтаевского О.П.

Наукові роботи Колесник Т.Н.

Наукові роботи Кондратенко Н.О.

Наукові роботи Магомедовой М.А.

Наукові роботи Мельман В.А.

Наукові роботи Новиковой М.Н.

Наукові роботи Парасюк Е.О.

Наукові роботи Плотницкая С.И.

Наукові роботи Самойленко И.А.

Наукові роботи Шаховой О.В.

Наукові роботи Шевченко В.С.

Наукові роботи Штерн Г.Ю.