Научные работы Браташ М.А.

Статьи:

1. Браташ М. А. Поріг рентабельності як критерій економічної ефективності управління житловим фондом / М. А. Браташ // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Х. : НТУ "ХПІ". – 2010. – №6. – С. 36-42.

2. Браташ М. А. Значення капітального ремонту у процесі відновлення житлового фонду міста / М. А. Браташ // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія: Економічні науки. – Х., 2012. – Випуск 98. – С. 128-137.

3. Браташ М. А. Дослідження досвіду управління житловим фондом в різних країнах світу / Є. М. Кайлюк, М. А. Браташ  // Збірник наукових праць «Економіка і управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики». – Х., 2013. – № 5. – С. 21-28. 

4. Браташ М. А. Моделювання системи відтворення багатоквартирного житлового фонду великих міст / М. А. Браташ // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія «Економічні науки». – Вінниця, 2013. – № 4. – С. 34-44.

5. Браташ М. А. Формування комплексного підходу до управління відтворенням житлового фонду в Україні / М. А. Браташ // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон,2014. – № 9 – С. 131-135

Конференции:

1. Браташ М. А. Развитие частного предпринимательства в сфере управления многоквартирным домом / М. А. Браташ // Збірник наукових статей «Управління розвитком», №8, 2009. – Х. :вид. ХНЕУ, 2009. – С. 52.

2. Браташ М. А. Управління економічним розвитком підприємств житлової сфери / М. А. Браташ // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізацій них процесів». – Х., 2009. – С. 10-11.

3. Браташ М. А. Впровадження ринкових методів оцінки ефективності господарської діяльності підприємств житлової сфери / М. А. Браташ, В. М. Соколов, Г. І. Тимофеєв // Современные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте : Материалы 10-го Юбилейного Международного научно-технического семинара. – К. : АТМ Украины, 2010. – С. 108-109.

4. Браташ М. А. Інноваційні механізми управління житловим фондом / М. А. Браташ, В. М. Соколов, Г. І. Тимофеєв // Качество, стандартизация, контроль: теория и практика: Материалы 10-й Юбилейной Международной научно-практическойконференции.– К. : АТМ Украины, 2010.– С. 143-144.

5. Браташ М. А. Поріг рентабельності як критерій економічної ефективності управління житловим фондом // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта», Х., 2011. – С. 320.

6. Браташ М. А. Організаційно-економічно аспекти вирішення проблеми дефіциту фінансових ресурсів у житловій сфері міст України / М. А. Браташ, В. М. Соколов, Г. І. Тимофеєв// Современные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте : Материалы 11-го Международного научно-технического семинара. – К. : АТМ Украины, 2011. – С. 38-40.

7. Браташ М. А. Проблеми дефіциту фінансових ресурсів для розвитку житлової сфери в містах України / М. А. Браташ // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю молодих вчених та студентів «Розвиток економіки України в умовах глобалізації». Збірник наукових робіт «Управління розвитком». – Х. : ХНЕУ, 2011. – №4 (101). – С. 86-87.

8. Браташ М. А. Актуальні питання і шляхи розвитку менеджменту житлової сфери / М. А. Браташ  // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта», Х., 2011. – С. 205.

9. Браташ М. А. Відтворення житлового фонду: невідкладна необхідність та об’єктивна реальність / М. А. Браташ // Сучасні проблеми реформування економіки в моделі інноваційного розвитку держави. Тези доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 24-26.

10. Браташ М. А. Управління розвитком житлового фонду / М. А. Браташ // Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів „Інформаційні технології, економіка і право: стан та перспективи розвитку” (ИТЭП 2012). – Чернівці, 2012. – Частина 1. – С. 297-298.

11. Браташ М. А. Фінансові аспекти відтворення житлового фонду регіонів / М. А. Браташ // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції на тему „Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні, методологічні та практичні аспекти”. – Тернопіль, 2012. – Частина 1. – С. 131-133.

12. Браташ М. А. Управління відтворенням житлового фонду міста / М. А. Браташ // Менеджмент міського та регіонального розвитку: матеріали між нар. наук-практ. конф. – Х. ХНАМГ, 2013. – С. 116-117.

13. Браташ М. А. Соціально-економічні аспекти розвитку житлової сфери міста / М. А. Браташ // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика». – Х. ХНУМГ, 2013. – С. 28-29.

14. Браташ М. А. Фінансування відтворення житлового фонду в Україні / М. А. Браташ // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління в промислових регіонах». – Запоріжжя ЗНТУ, 2014. – С. 321-324.

15. Браташ М. А. Оптимізація використання фінансових ресурсів у процесі відтворення житлового фонду / М. А. Браташ // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «Фінанси в умовах модернізації регіональної економіки». – К., 2014. – С. 31-33.

16. Браташ М. А. Застосування комплексного підходу до відтворення житлового фонду в Україні / М. А. Браташ // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції „Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в інформаційному просторі”. – Тернопіль, 2014. – С. 142-144.

Участие в научных монографиях:

 1. Браташ М. А. Дослідження процесу розвитку об’єктів комунального майна в системі життєзабезпечення міста / І. Г. Буркун, М. А. Браташ // Вдосконалення менеджменту підприємств системи життєзабезпечення міст України. Наукове видання; за ред. Є.М. Кайлюка. – Х. : Вид. «Форт», 2011. – 448 c.  Розділ 1 (С. 110-125) - Браташ М.А.

2. Браташ М. А. Аналіз тенденцій розвитку об’єктів комунального майна в системі життєзабезпечення міста / І. Г.Буркун, М. А. Браташ // Практичні аспекти функціонування підприємств міського господарства: Монографія/ за ред. Є.М. Кайлюка. – Х. : Вид-во «Точка», 2012. – 344 с.   Розділ 3. (С. 259-268) - Браташ М.А.

3.  Браташ М. А. Дослідження процесів  розвитку об’єктів комунального майна в системі життєзабезпечення міста / І. Г.Буркун, М. А. Браташ // Теорія та практика організаційно-економічного регулювання діяльності підприємств системи життєзабезпечення міст: Монографія. – Х. вид. «Точка», 2013. – 280 с.   Розділ 3. (С. 247-265) - Браташ М.А.


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

по RSS... Подписаться

... или на почту Введите E-mail:

Кто посещает

Flag Counter