Научные направления

У 2009/2010 навчальному році кафедрою виконувалися науково-дослідні роботи за двома напрямками:


- «Урбоекономіка. Проблеми синергізму і диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур житлово-комунального господарства України». Державний реєстраційний № 0107U011514;

- «Удосконалення менеджменту підприємств системи життєзабезпечення міст».

В рамках проведеного в 2009 році дослідження бів підготовлений заключний звіт по науково-дослідній роботі, результати якої опубліковані в науковому виданні (монографії): «Проблеми синергізму і диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур житлово-комунального господарства України» / Под ред. Е.М. Кайлюк. - М.: Вид-во «Форт», 2010. - 376 с. Тираж 300 прим.

 У 2010/2011 та 2011/2012 навчальних роках кафедрою виконувалися науково-дослідні роботи за напрямком:

«Удосконалення менеджменту підприємств системи життєзабезпечення міст України». Державний реєстраційний № 0110U004956. Керівник проф. Кайлюк Е.М.

З 2013 на кафедрі ведеться робота по темі: «Регулювання соціально-економічного розвитку міського комплексу: теорія, методологія, практика». Державний реєстраційний № 0113U000575. Терміни виконання 2013-2015 роки. Керівник проф. Карлова О.А.

У 2012-2013 р.р. на кафедрі ММГХ також були виконані науково-дослідні роботи за госпдоговорами на 92 тис. грн.

Держбюджетна тема кафедри з 01.01.2013 р. до 31.12.2015 р. (№ держреєстрації 0113U000575), керівник: д-р екон. наук, професор Карлова О.А.: "Регулювання соціально-економічного розвитку міського комплексу: теорія, методологія, практика."

Проведено дослідження і розробки на замовлення підприємств і організацій за трьома господарськими договірними темами. «Вибір транспортного обслуговування логістичної мережі ТОВ «Південна логістична компанія» (№ 2 717/14), керівник проф., к.е.н. Кайлюк Е. М. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення якості обслуговування логістичної мережі ТОВ «ЮЛК». Економічний ефект зниження витрат на доставку вантажів.

«Розробка стратегії і тактики розвитку підприємства» (№ 2729/14), керівник доц. д.е.н. Кондратенко Н.А., Розроблено механізм формування інструментарію та етапів розробки і реалізації стратегії розвитку досліджуваного підприємства. Розроблено рекомендації щодо коригування стратегічних і тактичних планів підприємства.

«Формування механізму оцінки та стимулювання діяльності працівників ТОВ« Укрнафтагазексперт »» (№ 2733/14), керівник доц., К.е.н. Одаренко Т.Є.


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

по RSS... Подписаться

... или на почту Введите E-mail:

Кто посещает

Flag Counter