Научные направления

У 2009/2010 навчальному році кафедрою виконувалися науково-дослідні роботи за двома напрямками:


- «Урбоекономіка. Проблеми синергізму і диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур житлово-комунального господарства України». Державний реєстраційний № 0107U011514;

- «Удосконалення менеджменту підприємств системи життєзабезпечення міст».

В рамках проведеного в 2009 році дослідження бів підготовлений заключний звіт по науково-дослідній роботі, результати якої опубліковані в науковому виданні (монографії): «Проблеми синергізму і диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур житлово-комунального господарства України» / Под ред. Е.М. Кайлюк. - М.: Вид-во «Форт», 2010. - 376 с. Тираж 300 прим.

 У 2010/2011 та 2011/2012 навчальних роках кафедрою виконувалися науково-дослідні роботи за напрямком:

«Удосконалення менеджменту підприємств системи життєзабезпечення міст України». Державний реєстраційний № 0110U004956. Керівник проф. Кайлюк Е.М.

З 2013 на кафедрі ведеться робота по темі: «Регулювання соціально-економічного розвитку міського комплексу: теорія, методологія, практика». Державний реєстраційний № 0113U000575. Терміни виконання 2013-2015 роки. Керівник проф. Карлова О.А.

У 2012-2013 р.р. на кафедрі ММГХ також були виконані науково-дослідні роботи за госпдоговорами на 92 тис. грн.

Держбюджетна тема кафедри з 01.01.2013 р. до 31.12.2015 р. (№ держреєстрації 0113U000575), керівник: д-р екон. наук, професор Карлова О.А.: "Регулювання соціально-економічного розвитку міського комплексу: теорія, методологія, практика."

Проведено дослідження і розробки на замовлення підприємств і організацій за трьома господарськими договірними темами. «Вибір транспортного обслуговування логістичної мережі ТОВ «Південна логістична компанія» (№ 2 717/14), керівник проф., к.е.н. Кайлюк Е. М. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення якості обслуговування логістичної мережі ТОВ «ЮЛК». Економічний ефект зниження витрат на доставку вантажів.

«Розробка стратегії і тактики розвитку підприємства» (№ 2729/14), керівник доц. д.е.н. Кондратенко Н.А., Розроблено механізм формування інструментарію та етапів розробки і реалізації стратегії розвитку досліджуваного підприємства. Розроблено рекомендації щодо коригування стратегічних і тактичних планів підприємства.

«Формування механізму оцінки та стимулювання діяльності працівників ТОВ« Укрнафтагазексперт »» (№ 2733/14), керівник доц., К.е.н. Одаренко Т.Є.