Студентська наука

2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 1. Студентка групи МОМГ 2015 - 1 Янголенко Олена Сергіївна посіла ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», яка відбулася у Тернопільському національному економічному університеті 25 – 27 квітня 2018 р.

Наукові керівники: канд. екон .наук, доц. каф. МіА Волкова М.В.;

канд. екон. наук, доц. каф. МіА Запорожець Г.В.

 1. Студентка групи ПУіА 2016-1 Солопихіна Дарина Андріївна брала участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Право» на базі Національного університету «Одеська юридична академія» та була нагороджена дипломом III ступеню.

Науковий керівник: канд. юрид. наук, доц. каф. ПЗГД Домбровська А.В.

 1. Студентка групи ММО 2017 – 1   Цененко Анастасія Сергіївна брала участь ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент», яка відбулася у Луцькому національному технічному університеті 26 – 27 квітня 2018 р. та отримала диплом ІІІ ступеня за практичну значимість та активну участь у роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Теорія та практика фінансового менеджменту».

Наукові керівники: д-р. екон. наук, проф. каф. МіА Кондратенко Н.О.;

канд. екон. наук, доц. каф. МіА Самойленко І.О.

 1. Студентка групи МАдмМ 2017-1 Сагалович Катерина Олександрівна брала участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності Публічне управління та адміністрування, який пройшов 12 квітня 2018 р. на базі Київського національного торговельно-економічного університету та посіла почесне 2 місце.

Науковий керівник: д-р. наук з держ. упр., доц. каф. МіА Дегтярь О.А.

 

2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 1. Студентка магістратури Цибульняк Олександра Сергіївна виборала перемогу в 4-й Олімпіаді з менеджменту серед молоді в рамках Глобального проекту Молодіжний творчій рух «ЕСТАФЕТА ЯКОСТІ» в номінації «Кращі практики та методи менеджменту», що проходила в Київському національному університеті біоресурсів та природокористування.

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. каф. МіА Запорожець Г.В.

 1. Студентка бакалавріату Короткова Марина Геннадіївна нагороджена дипломом ІІ ступеню за перемогу в 2-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент», секція «Кадровий менеджмент».

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. каф. МіА Шевченко В.С.

 1. Студентка бакалавріату Наумова Світлана Сергіївна нагороджена дипломом ІІ ступеню за перемогу в 2-му турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук із галузі «Державне управління», що проходив в Сумському національному університеті.

Науковий керівник: д-р. наук з держ. упр., проф. каф. МіА Гайдученко С.О.

 1. Студентка магістратури Цибульняк Олександра Сергіївна нагороджена дипломом ІІІ ступеню за перемогу в II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» в Тернопільському національному економічному університеті.

Наукові керівники: канд. екон .наук, доц. каф. МіА Волкова М.В.;

канд. екон. наук, доц. каф. МіА Боровик М.В.

 1. Студентка магістратури Семерніна Марина Сергіївна нагороджена дипломом ІІІ ступеню за перемогу в II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент», що проходила в Луцькому національному технічному університеті.

Науковий керівник: д-р. екон .наук, проф. каф. МіА Карлова О.А.

 

2015/2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 1. Студентка магістратури Остапенко Катерина Олександрівна нагороджена дипломом ІІІ ступеню за перемогу в II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент», що проходила в Луцькому національному технічному університеті.

Науковий керівник: д-р. екон. наук, проф. каф. МіА Кондратенко Н.О.

 1. Команда студентів кафедри менеджменту і адміністрування посіла ІІІ місце в X міжнародному конкурсі студентських рекламних та PR-проектів «Золотий компас пам’яті Олексія Кононова» в секції «Рекламні кампанії». Проект – «Читай українське!»

Керівник: канд. екон. наук, ст. викл. Гнатенко М.К.

 1. Команда студентів кафедри менеджменту і адміністрування посіла ІІІ місце в X міжнародному конкурсі студентських рекламних та PR-проектів «Золотий компас пам’яті Олексія Кононова» в секції «START-UP проекти». Проект «Здоровое будущее Украины начинается с нас»

Керівники: канд. екон. наук, доц. каф. МіА Самойленко І.О.

                     канд. екон. наук, ст. викл. Гнатенко М.К.

 1. Студентка 5 курсу групи С МОМГ 2015-1 Солодовнікова Олександра виборала перемогу у щорічному конкурсі бізнес-планів «Популяризація підприємницьких ініціатив молоді». З проектом «Здорове майбутнє України починається з нас!» студентка перемогла у номінації «Соціальний проект».

Керівник: канд. екон. наук, доц. каф. МіА Самойленко І.О.

 

 

 

 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "СТАЛИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ" 7-8 квітня 2017 р.

Шаблон тез доповідей для конференції