Студентська наука

Студенти старших курсів постійно залучаються до наукової роботи, зокрема, в рамках НДРС по тематиці наукових напрямків кафедри. Публікуються зі студентами статті та тези доповідей. Дослідження в рамках НДРС завершується, як правило, реальним дипломним проектуванням або магістерською роботою, в тому числі на замовлення підприємств і бюджетних організацій.

На кафедрі функціонує гурток НДРС щодо вдосконалення менеджменту та маркетингу в міському господарстві.
Праці студентів під керівництвом викладачів кафедри опубліковані в Матеріалах Всеукраїнських студентських науково-технічних конференціях.

Студентська наукова робота в 2014-2015 навчальному році:

Перемоги студентів в олімпіадах, конкурсах, виставках.

Остапенко Катерина Олександрівна, 5 курс, група ММОМГ 2 014 - 1 переможець II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент», що проходила в Луцькому національному технічному університеті, м. Луцьк, зайняла 3 місце;

Зозуля Ольга Олегівна, 5 курс, група ММОМГ 2014 - 1, переможець II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності №Менеджмент організацій і адміністрування », нагороджена грамотою в номінації найкращої інноватор, що проходила в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка, г .. Полтава.

 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "СТАЛИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ" 7-8 квітня 2017 р.

Шаблон тез доповідей для конференції