BurmakaT

Доцент кафедри менеджменту та маркетингу в міському господарстві, кандидат економічних наук (2010 р.).

Закінчила інженерно-гуманітарний факультет Харківського державного університету будівництва та архітектури (2002 р., спеціальність "Менеджмент організацій").

У 2002 - 2005 р.р. - аспірантка Харківського державного університету будівництва та архітектури.
У 2008 - 2011 р.р. - асистент кафедри менеджменту та маркетингу в міському господарстві Харківської національної академії міського господарства.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління розвитком будівельних підприємств в умовах конкурентного середовища».

З 2011 р - доцент кафедри менеджменту та маркетингу в міському господарстві Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. Викладає навчальні курси "Основи наукових досліджень"; "Системи життєзабезпечення міст". Наукові інтереси: ефективне управління, менеджмент персоналу, організаційна культура. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних робіт і 3 дистанційних курсів.

Основні наукові публикації:

Монографії:

1. Проблеми синергізму та диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур ЖКГ України міст : монографія / [Є. М. Кайлюк, О. А. Карлова, Т. М. Бурмака та ін.] ; за ред. Є. М. Кайлюка. – Харків : Вид-во «Форт», 2010. – 236 с. (особисто підрозділ 1.3 – 47-65 с.)

2. Управління розвитком підприємства (на прикладі підприємств будівельної галузі) / М. М. Бурмака, Т. М. Бурмака // Монографія. – Харків: Видавництво ХНАДУ, 2011. – 207с. (особисто підрозділи 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 – 41-74, 103-147 с.)

3. Теорія та практика організаційно-економічного регулювання діяльності підприємств системи життєзабезпечення міст : монографія / [Є. М. Кайлюк, О. А. Карлова, Т. М. Бурмака та ін.] ; за ред. проф. Кайлюка Є. М., Карлової О. А. Харків: Видавництво "Точка", 2013. – 280 с. (особисто підрозділ 3.5 – 233-246 с.).

Наукові статті:

1. Бурмака Т. М. Управління розвитком соціального середовища підприємств системи життєзабезпечення міста// Сталий розвиток економіки. ПВНЗ "Університет економіки і підприємництва". – 2014 р – № 3 (25). – с. 133 –138.

2. Бурмака Т. М. Комплексна оцінка потенціалу розвитку будівельних підприємств // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – № 9. – с.134 –137.

3. Новікова М. М. Бурмака Т. М. Оцінка ефективності інноваційних проектів у житлово-комунальному господарстві (мова оригіналу – англійська) // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 4. – С. 91 – 98;

4. Бурмака Т. М. Формування комплексу стимулювання персоналу підприємств міського господарства // Молодий вчений. – 2015. – №2. с. 49-56.

 


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter