GnatenkoM

Старший викладач кафедри менеджменту та адміністрування.

Закінчила з відзнакою факультет менеджменту Харківської національної академії міського господарства (ХНАМГ) за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація - «менеджер - економіст».

З 2003р. - асистент кафедри Менеджменту і маркетингу в міському господарстві ХНАМГ. З 2003 р. по 2009 р. - аспірантка Харківської національної академії міського господарства.

З 2012 року - старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу в міському господарстві.

Викладає навчальні курси «Маркетинг», «Паблік рілейшнз, рекламні технології та маркетинг послуг», «Маркетинг послуг міського господарства», «Менеджмент і адміністрування (Теорія організації)».

Наукові інтереси: регіональне управління інноваційною діяльністю, інфраструктурне забезпечення інноваційної діяльності, менеджмент організацій, інвестиційна привабливість регіону.

Автор більше 30 наукових та навчально-методичних праць.

Основні наукові публікації:

Монографії:

1. Гнатенко М. К. Методологічні основи управління процесами інноваційного розвитку регіону // Вдосконалення менеджменту підприємств системи життєзабезпечення міст України: колективна монографія / М. К. Гнатенко, Є. М. Кайлюк, Г. В. Ковалевський та ін. – Харків: Вид. «Форт», 2011. – 448с., С. 281-293.

2. Гнатенко М. К. Проблеми та перспективи водопровідно-каналізаційного господарства міста // Практичні аспекти функціонування підприємств міського господарства: монографія / М. К. Гнатенко, Є.М. Кайлюк, Т. М. Бурмака та ін. – Харків: Видавництво «Точка», 2012. – 344с., С. 268-276.

Наукові статті:

1. Гнатенко М. К. Регіональні аспекти оцінки ефективності реалізації інноваційно-інвестиційних проектів / М. К. Гнатенко // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка», м. Тернопіль.-2011.-№25., С. 183-189.

2. Гнатенко М. К. Методичне забезпечення оцінки інноваційного потенціалу регіону / М. К. Гнатенко // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка».- 2011.- № 123. - С. 120-134.

3. Gnatenko M.REGIONALASPECTSOFENVIRONMENTAL & ECONOMICEVALUATIONOFINNOVATIVE-INVESTMENTPROJECTSIMPACT / М. Gnatenko // Науковий журнал «Naukaistudia».-м.Пере́мишль, Польща. - NR 19 (87) 2013., P.5-11.

4. Гнатенко М. К. Мотиваційне забезпечення активізації регіонального інноваційного розвитку / М. К. Гнатенко // Управління розвитком – Харьков: ХНЕУ. – 2015. – №1. – С.93-97.