GulyakR

У 2002 р закінчив з медаллю Обласний ліцей муніципального господарства при Харківській національній академії міського господарства.

У 2007 р закінчив дворічне дистанційне навчання на базі Fern University в Hagen (Germany) і Johannes Kepler University (Linz, Austria), отримавши диплом Керівника за спеціальністю «Управління людськими ресурсами».

Випускник факультету «Менеджмент» Харківської національної академії міського господарства (2007 г., спеціальність "Економіка та організація будівництва").

Отримавши ступінь магістра (диплом з відзнакою) за спеціальністю «Менеджмент організацій», було прийнято рішення продовжувати навчання в очній аспірантурі Харківської національної академії міського господарства (2007-2011 р.р.).

У 2012 р під керівництвом к.е.н., доц. Карлової Е.А. відбувся успішний захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» (тема «Моніторинг ресурсної компоненти економічного потенціалу адміністративно-територіальних одиниць») і було присвоєно ступінь кандидата економічних наук. Навчання в аспірантурі назавжди прищепила любов до науки і до викладання, що спонукало продовжувати науково-викладацьку діяльність у Харківському національному університеті міського господарства в якості асистента на кафедрі менеджменту та маркетингу (2012 - 2013 р.р.).

З 2013 року був переведений на посаду старшого викладача, а з 2014 р на посаду доцента кафедри менеджменту і маркетингу.

З 2013 по 2014 р.р. в рамках курсів підвищення кваліфікації на базі Харківського національного університету міського господарства проходив підготовку до здачі іспиту з ділової англійської мови (BEC), що призвело до отримання сертифікату (рівень B2), який підтверджує можливість вести лекційні заняття англійською мовою.

У 2014 р був виграний трирічний грант (проект Infinity) на навчання та проведення наукових досліджень в рамках докторської програми при Остравському технічному університеті (Чеська республіка).

За час навчання і роботи в університеті брав активну участь у його творчій (художній клуб академії), спортивної (участь у змаганнях з армрестлінгу, у щорічних спартакіадах серед викладачів) та організаційної (посаду наукового секретаря Вченої ради факультету Менеджменту) життя. Був куратором студентських груп і керівником дипломних проектів.

Педагогічна діяльність: Поведінка споживача, економіка виробництва, менеджмент організацій, система життєзабезпечення міст, економіка та менеджмент в техносфери, моніторинг та діагностика підприємств міського господарства.

Наукові інтереси: оцінка і моделювання функціонування соціально-економічних систем макро-, мезо- і мікрорівня. Автор 32 наукових робіт.

Монографії:

Гуляк Р.Е. Діагностика економічного зростання м. Харкова // Практичні аспекти функціонування підприємств міського господарства. За ред. Є.М. Кайлюка . – Харків: Вид-во «Точка», 2012, 344 с., с. 66–83.

Гуляк Р.Е. Моніторинг ресурсної компоненти економічного потенціалу м. Харкова // Теорія та практика організаційно-економічного регулювання діяльності підприємств системи життєзабезпечення міст. – Харків: Вид-во «Точка», 2013, 280 с., стор. 177–289.

Научные статьи:

Гуляк Р.Е. Економічна сутність та структурні особливості економічного потенціалу соціально-економічних систем. Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 164-174.

Гуляк Р.Е. Розробка методологічних принципів економічної діагностики та їх застосування при створенні механізму діагностики розвитку ресурсної компоненти економічного потенціалу міста. Вісник економічної науки України. – 2011. – № 1. – С. 181-186.

Гуляк Р.Е. Сценарне прогнозування розвитку ресурсної компоненти економічного потенціалу міста. Науковий журнал «Економіка промисловості» 2012. — № 1-2. — С. 117-128

GuliakR. Conceptual system grounds of strategic regional management. Сconference Proceedings of MEKON 2015 Selected. 2015. P. 115-125.