KalashnikovaK

У 2003-2008 рр. - студентка Харківської національної академії міського господарства факультету менеджменту спеціальності менеджмент організації міського господарства. Закінчила академію з відзнакою, була двічі лауреатом президентської стипендії студентства.

У 2008-2009 рр. - викладач-стажист кафедри менеджменту та маркетингу в міському господарстві Харківської національної академії міського господарства.

У 2009-2012 рр. - аспірантка Харківської національної академії міського господарства (ХНАМГ).

У 2013 році захистила дисертацію кандидата економічних наук «Стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку великого міста» за спеціальністю 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

З 2014 року обіймає посаду старшого викладача кафедри менеджменту та адміністрування Харківського національного університету імені О.М.Бекетова. Викладає навчальні курси «Ділове адміністрування (Управління змінами. Управління якістю)», «Менеджмент організацій і підприємств міського господарства», «Особливості економічної та підприємницької діяльності підприємств житлово-комунального господарства».

Наукові інтереси: регіональна економіка, соціально-економічний розвиток міст, система життєзабезпечення міст.

Основні наукові публікації:

Наукові статті:

1. Калашнікова Х.І. Інноваційні складові системи життєзабезпечення міст// Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції вчених, студентів і практиків «Стратегія інноваційного розвитку економіки і соціальної сфери України»: / Гол. ред. В.В. Шконда. – Донецьк, 2010. – с. 321-325.

2. Карлова О.А., Калашнікова Х.І. Міський господарський комплекс як складова регіональної економіки// Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія: економічні науки. Випуск 96. ХНАМГ, 2010. – с.190-197.

3. Калашнікова Х.І. Вивчення ролі системи життєзабезпечення в економіці міста// Вдосконалення менеджменту підприємств системи життєзабезпечення міст України; за ред. Є.М. Кайлюка. – Харків: Вид. «Форт», 2011. – с. 72-80.

4. Калашнікова Х.І. Використання зарубіжного досвіду управління міською інфраструктурою в містах України// V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки 2011». Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». №6(132), Київ, 2012 – с. 180-185.

5. Калашнікова Х.І.Соціально-економічний розвиток інфраструктури міст Харківського регіону// Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки»6’2011[9]/ Університет економіки, технологій і підприємництва. Хмельницький, 2011. - с. 129-132.

6. Калашнікова Х.І. Використання зарубіжного досвіду управління міською інфраструктурою в містах України// VМіжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки 2011». Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». №6(132), Київ, 2012. - с. 180-185.

7. Калашнікова Х.І. Методика комплексної оцінки тенденцій і динаміки соціально-економічного розвитку великого міста// Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – Вип. 31. – Ч. ІІ.−Т.2 –– (Серія: Економічні науки). - с. 215–218.

8. Карлова О.А., Калашнікова Х.І. Місто – ключова детермінанта стратегічного, збалансованого розвитку регіону// Аналітично-інформаційний журнал "Схід". № 6 (126) 2013 р. (Фахове наукове видання України, включене до затвердженого ВАК переліку). Індекс цитування Index Copernicus,  World Cat та інш. - с. 95-99.

9. Карлова О.А., Калашнікова Х.І.Рекреаційні об’єкти як інфраструктурна складова містообслуговуючого комплексу// Проблемы теории и практики городского управления (экономико-правовой аспект). – Донецк, 2013. - с. 139-143.


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter