Колесник Тетяна Миколаївна

KolesnikTДоцент кафедри менеджменту та адміністрування, кандидат економічних наук
(1988 р), доцент (1995 г.). 
Наукові інтереси: дослідження соціально-економічних явищ суспільного життя.
Педагогічна діяльність: "Статистика", «Економічний аналіз підприємств міського
господарства». Керівництво дипломними проектами.
Закінчила економічний факультет Харківського інституту громадського харчування (1981 р, спеціальність «Економіка торгівлі»). Після закінчення інституту працювала викладачем-Погодинники на кафедрі обліку та обчислювальної техніки Харківського інституту громадського харчування (1981-1983 р.р.); викладачем-Погодинники на кафедрі статистики та обліку Харківського державного університету (1984 г.). З 1984 по 1987 р.р. - Аспірантка Московського економіко-статистичного інституту.
У 1988 р захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08,00,11 - «Статистика».
З 1988 р викладач кафедри статистики та обліку Харківського державного університету (ХДУ).
1994-1997 р.р. - доцент кафедри статистики та обліку ХДУ.
1997-1999 р.р. - Докторантура ХДУ за спеціальністю «Статистика».
З 2002 р і по теперішній час доцент кафедри менеджменту та адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. Викладає навчальні курси: «Статистика,« Економічний аналіз підприємств міського господарства».
Керує дипломними проектами.
Автор 104 наукових та навчально-методичних праць. Співавтор навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів «Практикум та тренінг зі статистики» (2012 р). Співавтор 3-х монографій.

Основні наукові публікації
Монографії:

1.  Проблеми синергізму та диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур житлово-комунального господарства України: Монографія / Кайлюк Є. М., Ковалевський Г. В., Колесник Т. М. та
інші. – Х.: Вид-во «Форт», 2010. – 376 с.
2.  Вдосконалення менеджменту підприємств системи життєзабезпечення міст України: Монографія / Кайлюк Є. М., Ковалевський Г. В., Колесник Т. М. та інші. – Х.: Вид-во «Форт», 2011. – 448 с.
3.  Екологічний менеджмент і його зв’язок із суспільним виробництвом: Монографія / Кайлюк Є. М., Бурмака Т. М., Колесник Т. М. та інші. – Х.: Вид-во «Точка», 2012. – 344 с.


Наукові статті:

1.  Демидова О. С., Колесник Т. М., Колесник Д. А. Історія розвитку підприємництва // «Бізнес інформ», науковий журнал. – Харків: 2013. – №1. С. 332-344.
2.  Демидова О. С., Колесник Т. М., Колесник Д. А. Сучасний стан економічного розвитку України // Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник, випуск 113. Серія: економічні науки. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. – Харків: 2014. – С. 111-116.
3.  Колесник Т. М. Механізм формування корпоративної культури в системі управління промисловим підприємством // Економічний простір: збірн. наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДА БА, 2015. - №97. – С. 79-86. (Фахове наукове видання України, РІНЦ та Index Copernicus Польща).