Kondratenko 15Доктор економічних наук (2011 р.), професор кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (2015 р.).

Закінчила енергетичний факультет Харківського інженерно-педагогічного інституту у 1992 році. Отримала спеціальність «Економіка і організація енергетики». Після закінчення ВНЗ займалася діяльністю, пов’язаною з вирішенням питань в непромисловому секторі економіки.

З 2000 по 2003 рік працювала асистентом кафедри економіки підприємств і менеджменту Української інженерно-педагогічної академії.

З 2004 року - старший викладач кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві Харківської національної академії міського господарства.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію. З 2007 року - доцент кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві Харківської національної академії міського господарства.

У 2011 році захистила докторську дисертацію за темою «Теоретико-методологічні засади стратегії ресурсозбереження у регіональних економічних системах» та здобула вчений ступень доктора економічних наук.

З 2015 року – професор кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Наукові інтереси пов’язані з вирішенням проблем у сфері ресурсозбереження; управління інноваційно-інвестиційним забезпеченням соціально-економічного розвитку регіонів та управління організаційно-ресурсним забезпечення регіонів та галузей національного господарства України.

Автор більш 120 наукових та навчально-методичних праць. Співавтор навчального посібника «Управління персоналом». Під науковим керівництвом Кондратенко Н.О. захищена 1 дисертація кандидата економічних наук. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01 при Харківському національному університеті міського господарства імені      О.М. Бекетова.

Монографії:

1. Кондратенко Н.О. Стартегія ресурсозбереження регіональних економічних систем: монографія / Н.О. Кондратенко. – Харків: НТМ, 2010. – 362 с.

2. Кондратенко Н.О. Визначення стану енергоспоживання сфери житлово-комунального обслуговування України/ Практичні аспекти функціонування підприємств міського господартва: колективна монографія / Н.О. Кондратенко та інші. – Харків: Видавництво «Точка», 2012. – 344 с.

3. Кондратенко Н.О. Прогнозування рівня енергоспоживання сфери житлово-комунального обслуговування населення України до 2015 року. / Теорія та практика організаційно-економічного регулювання діяльності підприємств системи життєзабезпечення міст: колективна монографія. – Харків: Видавництво «Точка», 2013. 280с.

4. Кондратенко Н.О. Технология управления финансовыми ресурсами предприятий промышленного комплекса Украины / «Problemsofaccounting, analysisandaudit: theinstitutionaldimension»: коллективна монография.. VerlagSWGimexGmbHNürnberg, Deutschland, 2015, 32 с.

5. Кондратенко Н.О. Козирева Е.В. Проблемы и перспективы интеграции Украины в ЕС. / Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємства: колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т. 1. – 416 с.

Наукові статті:

1. Кондратенко Н.О. Механізми підвищення ефективності ресурсозбереження у регіональних економічних системах / Н.О. Кондратенко, В.Н. Тарадай // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. № 970. Випуск 81. (Серія «Економічна»).– Харків, 2011., С. 266 – 273.

2. Кондратенко Н.О. Вплив маркетингової логістики на управління закупівельно-збутовою діяльністю промислових підприємств / Н.О. Кондратенко // Всеукраїнський нуково-виробничий журнал: «Сталий розвиток економіки». 1’2012 [11], С. 237 – 241.

3. Кондратенко Н.О. Обґрунтування методичного підходу до управління інтелектуальним капіталом та моделювання його впливу на інноваційний розвиток підприємства / Н.О. Кондратенко, О.В. Козирєва // Збірник наукових праць ЧДТУ. Випуск 34, частина ІІ, том 2, 2013 р. Серія Економічні науки. – С. 36 – 41.

4. Кондратенко Н.О. Соціально-економічні та правові аспекти міжрегіонального співробітництва / Н.О. Кондратенко, В.Г. Ковтун // Збірник наукових праць ЧДТУ. (Серія: економічні науки). – Вип. 38. Частина. 1. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – С.133-137.

5. Кондратенко Н.О. Інноваційно-орієнтована стратегія міжрегіонального співробітництва / Н.О. Кондратенко // Економічний простір: збірн. наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. - № 94. – С. 112– 120.

 


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter