Мельман Виктория Александровна

Доцент кафедри менеджменту і адміністрування, кандидат технічних наук (2004 р.), доцент (2007 р.). Виконуюча обов'язки директора центру доуніверситетської освіти і кар'єри Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (2014 р.)

Закінчила містобудівний факультет Харківської національної академії міського господарства (1999 р., спеціальність «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель»).

У 1999 2004 р.р. аспірантка Харківської національної академії міського господарства. У 2004 р захистила дисертацію кандидата технічних за спеціальністю 05.23.01 - «Будівельні конструкції, будівлі та споруди».
З 2004
2005 р.р. інженер науково-дослідного сектору і асистент кафедри водопостачання, водовідведення та очистки вод Харківської національної академії міського господарства.

З 2006 2015 р.р. доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

У 2009 р закінчила Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (Інститут післядипломної освіти, кафедра наукових основ психології та управління), спеціальність «Психологія».

В даний час доцент кафедри менеджменту і адміністрування. Викладає навчальні дисципліни: «Менеджмент і адміністрування», «Соціально-психологічні основи менеджменту», «Методологія наукових досліджень».

Наукові інтереси: дослідження теоретико-методологічних засад державного управління в сфері вищої освіти; кадрова політика та управління персоналом, психологічні фактори управлінської діяльності; мотивація навчально-професійної діяльності студентів ВНЗ.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних робіт, в тому числі навчального посібника «Управління персоналом».

Куратор школи розвитку для учнівської молоді «Мер міста», ведучий тренінгів особистісного та професійного розвитку, проводить індивідуальні психологічні консультації.

Основні наукові публікації

  1. Мельман В.О. Психологічні фактори мотивації навчально-професійної діяльності студентів вищих навчальних закладів /В.О. Мельман // Новий колегіум: науковий інформаційний журнал. – Харків: Харківський національний університет радіоелектроніки, 2009. – N 6. – С. 56-59.

  2. Мельман В.О. Факторы построения комплексной системы мотивации профессиональной деятельности персонала /В.О.Мельман // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2012. – Вып. 104. – С. 272 – 276.

  3. Мельман В.О., Яблонська А.Є. Комплексна система мотивації персоналу в умовах проектної діяльності /В.О.Мельман, Яблонська А.Є. // Комунальне господарство міст: Наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2014. – Вип. 115. – С. 31– 34.

  4. T. Molodchenko, N. Matvieieva, V.Melman. Project-based approach to establishment of real estate taxation in the context of tax reform in Ukraine // Medzinárodná vedecká konferencia Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´10.

  5. Бєлова Л.О., Мельман В.О. Роль молоді в соціальному діалозі «Суспільство – влада»// Публічне управління ХХI століття : від соціального діалогу до суспільного консенсусу: зб. тез ХIV Міжнар. наук. конгресу. – Х.: Вид-во ХаРI НАДУ «Магістр», 2014. – С. 206 – 207.