Новікова Марина Миколаївна

Заведующая Новикова Марина Николаевна

Завідувачка кафедри менеджменту і адміністрування, доктор економічних наук (2010 р.), професор (2015 р.).

Закінчила економічний факультет Харківського інституту інженерів комунального будівництва (1990 р., спеціальність "Економіка і організація будівництва"). Після закінчення інституту працювала інженером в науково-дослідному секторі в відділі науково-технічної інформації в Харківському інституті інженерів комунального будівництва.
В 1995 - 1998 роки - аспірантка Харківського державного економічного університету (ХДЕУ).
В 1999 р. захистила дисертацію кандидата економічних наук на тему "Організація управління розробками конкурентоспроможної продукції".
З 1998 р. - викладач, доцент кафедр управління виробництвом, бізнесу та підприємництва, менеджменту в ХДЕУ.

У 2010 р. захистила дисертацію доктора економічних наук на тему "Методологічне забезпечення системи управління трудовим потенціалом промислових підприємств". З 2010 р. обіймала посади завідувачки кафедр менеджменту і маркетингу, управління проектами в міському господарстві і будівництві; менеджменту і маркетингу в міському господарстві. Нині - завідувачка кафедри менеджменту і адміністрування. Викладає навчальні курси "Державне регулювання економіки"; "Методологія і організація наукових досліджень", "Адміністративний менеджмент".

Наукові інтереси пов'язані з вирішенням теоретико-методологічних проблем розвитку суб'єктів господарювання і створення сприятливих економіко-правових умов їх діяльності. Активно працює над пошуком шляхів розвитку трудового потенціалу і його ефективного використання в діяльності підприємств і організацій на основі поведінкової економіки. Була керівником науково-дослідною роботою на замовлення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на тему «Проведення досліджень і підготовка пропозицій щодо врегулювання діяльності управителів спільним майном багатоквартирних будинків». Зараз Новікова М. М. очолює науково-дослідну роботу кафедри на тему «Сталий розвиток в умовах глобальних викликів».

Автор більше 110 наукових і навчально-методичних праць. Автор підручника "Державне регулювання економіки", співавтор  навчальних посібників "Адміністративне управління трудовим потенціалом", "Документообіг в системі роботи менеджера.", "Організація виробництва". Під науковим керівництвом Новікової М. М. захищені п'ять дисертацій кандидатів економічних наук.

Новікова М. М. входить до складу Науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права, підкомісії 073 «Менеджмент» сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій за спеціальністю 08.00.04. - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), журі з захисту науково-дослідницьких робіт II етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учасників-членів Малої Академії Наук України.

Основні наукові публікації:

Монографії:

1. Системне управління трудовим потенціалом підприємства: Монографія / М. М. Новікова. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2008. – 212 с.

2. Управління соціальним розвитком промислових підприємств: Монографія / В. М. Гриньова, М. М. Новікова, М. В. Боровік. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2008. – 160 с.

3. Формування організаційного механізму забезпечення продуктивної зайнятості персоналу: Монографія / М. М. Новікова, А. В. Діоба. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 248 с.

4. Технологія управління персоналом: теоретичні та методичні аспекти: Монографія / М. М. Новікова, Л. О. Машник. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 215 с.

5. Управління кар'єрним зростанням персоналу підприємства: Монографія / В. М. Гриньова, М. М. Новікова, О. А. Небилиця. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 248 с.

Наукові статті:

1.Бабаєв В. М., Новікова М. М. Сучасні підходи до зберігання та нарощення ресурсного потенціалу територіальної громади // Публічне управління : теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – 2013. – Випуск 4 (16). – С.197-201;

2. Бабаєв В. М., Новікова М. М., Діоба А. В. Основні принципи вдосконалення поведінкового ризик-менеджменту (мова оригіналу – англійська) // Актуальні проблеми економіки. Журнал зареєстровано та проіндексовано у таких міжнародних науково-метричних каталогах та базах даних: SciVerse Scopus (SJR 2012 = 0,187); Index Copernicus (ICV 2012 = 9,21); EBSCOhost та Ulrich's Periodicals Directory; EconLit; Cabell’s Directories; ABI/Inform by ProQuest). – 2014. – № 6 (156). – С. 322 – 328;

3. Новікова М. М. Бурмака Т. М. Оцінка ефективності інноваційних проектів у житлово-комунальному господарстві (мова оригіналу – англійська) // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 4. – С. 91 – 98;

4. Новікова М. М. Фінансово-економічна безпека як об’єкт управління в менеджменті підприємства // Вісник національного технічного університету «ХПІ» : збірник наукових праць. Серія: «Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства». – Х. : НТУ «ХПІ». – 2014. – № 66 (1108). – С. 122 – 127.

5. Новікова М. М. Адміністративні методи управління трудовим потенціалом, орієнтовані на сталий розвиток промислових підприємств» / М. М. Новікова // Науковий вісник Херсонського державного університету: серія Економічні науки. - 2016. - ч. 3, в. 17. - С. 64-67.

6. Новікова М. М., Гайдученко С. О. Соціальний потенціал маркетингових комунікацій у сучасному місті (мова оригіналу – англійська) // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. – № 4. – С. 85 – 91. Журнал входить до міжнародних наукометричних баз реферування та індексування Web of Science; Index Copernicus Journals Master List ( Польща).


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter