Plotnicka

Займані посади

Квітень 2015 і по теперішній час - доцент кафедри Менеджменту та адміністрування

2007 - 2015- доцент кафедри Менеджменту і маркетингу в міському господарстві

2003 - 2007 - асистент кафедри Менеджменту і маркетингу в міському господарстві.

Наукова діяльність за кордоном

Дослідник пост-док в Університеті Нова Гориця, м Нова Гориця, Словенія, жовтень 2014 - квітень 2015 рр.

Дослідницька робота в Інституті Аграрного розвитку в Центральній та Східній Європі, Гаале (Цаале), Німеччина, жовтень - листопад 2001 р.

Освіта
Ступінь кандидата економічних наук (спеціальність 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК, 2005

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка (ХНТУСГ імені П.Василенка), м. Харків, Україна

Диплом з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Харківська національна академія міського господарства, факультет економіки та менеджменту, 1999 р.

Професійний досвід

Навчальна дисципліна «Менеджмент і маркетинг», осінь 2015, магістерська програма «Бізнес-адміністрування»

Навчальний курс «Адаптація підприємств до умов зовнішнього середовища», весна 2014, магістерська програма «Менеджмент і адміністрування»

Навчальна дисципліна «Основи маркетингу», осінь 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 підготовка бакалавра

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту і маркетингу», весна 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, підготовка бакалавра

Навчальна дисципліна «Організація і планування ремонту основних фондів ЖКГ», осінь 2009, 2008, 2007, підготовка фахівця

Наукові інтереси

Маркетингові технології підприємств в сучасному середовищі, теоретико-методологічні питання управління ефективним використанням внутрішніх ресурсів підприємств.

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

Основні наукові публікації:

  1. S. Plotnytska Designing economic development policy for depressed areas / Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. Vol.1 – Aspect Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. – p. 324-328.

  2. S. Plotnytska Territorial capital in Ukraine: socio-economic and regional characteristics / Opole, Poland. – 2015.

  3. Плотницька С.І. Формування економічного потенціалу аграрних підприємств в умовах територіальної депресії / Вісник Херсонського державного ун-ту, 2015.

  4. S. Plotnytska Managing the development of depressed areas: marketing approach / Sustainable Development: scientific journal, Varna. – 2014. – p. 46-50.

  5. Плотницька С.І. Людський капітал як рушійна сила розвитку територій / Економіка і фінанси: наук. журнал - № 12. – Дніпропетровськ. – 2013. – С. 124-129.

  6. S. Plotnytska Toward a sustainable development of depressed areas / Украйна – България – Увропейски Съюз: съвременно състояние и перспективи. Сборник с доклади от междунар. Научна конференция. Том 2. Варна – Херсон: Изд-во «Наука и икономика», 2014. – С. 260-262.

  7. Методика вибору стратегічних альтернатив подолання стійкого депресивного типу розвитку територій / “Global scientific unity 2014” 26-27 сентября 2014 года в г. Прага масштабный мультидисциплинарный Конгресс.


Logo MiA

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

по RSS... Подписаться

... или на почту Введите E-mail:

Кто посещает

Flag Counter