SamoylenkoI

Кандидат економічних наук (2012 р), доцент (2013 г.).

У 1993 р закінчила історичний факультет Запорізького державного університету (спеціальність історія). У 2000 р факультет післядипломної освіти Запорізької державної інженерної академії (спеціальність "Менеджмент організації").

З 2001 - 2005 р.р. - працювала в Контрольно-ревізійному управлінні Харківської області на посаді старшого контролера-ревізора.

З 2005 р - викладач кафедри менеджменту та маркетингу в міському господарстві.

У 2011 р захистила дисертацію кандидата економічних наук "Науково-методичні основи формування регіонального ринку електроенергії".

Викладає навчальний курс "Бізнес-планування"; є консультантом економічної частини дипломного проектування для спеціальностей «Електропостачання міст», «Водопостачання, водовідведення і очищення вод», «Теплогазопостачання і вентиляція»; керівник виробничої практики 2 курсу спеціальності МОМГ.

Наукові інтереси пов'язані з пошуком шляхів щодо розвитку та управління ринком електроенергії в контексті енергетичної безпеки та якості електричної енергії. Активно працює над пошуком шляхів розвитку енергетичного бізнесу в Україні. Є автором понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

Основні наукові публікації:

Монографії:

1. Аналіз та оцінка економічних збитків від низької якості електричної енергії: Монографія / під. ред. Онищенко В.А. - Х .: ХНУРЕ, 2013.- 328 с.

2. Якість електричної енергії. Том 1. Економіко-правова база якості енергії в Україні та Євросоюзі: Монографія / Під загальною редакцією д.т.н., проф. Гриба О.Г. - Харків: 2014.- 300 с.

Наукові статті:

1. Самойленко І.О. Методичні засади относительно економічної ОЦІНКИ впліву якості електроенергії на організацію економічної діяльності на регіональному Рівні / І.О. Самойленко // Сталій розвиток економіки Всеукраїнський науково-виробничий журнал. - 2013. - Вип. 2 (19). - С. 153 - 157.

2. Самойленко І.О. Регіональний ринок електроенергії як фактор розвитку енергетічної Галузі / І.О. Самойленко // Економіка Криму, 2013.- № 1 (42). - С. 397 - 401.

3. Самойленко І.О. Механізм формирование економічного Збитками від постачання електроенергії нізької якості / І.О. Самойленко // Економіка та управління підприємствами машінобудівної Галузі: проблеми Теорії та практики. - Харків, НАУ ХАІ. - 2014. - № 4. (28). - С. 4-14.

4. Самойленко І.О. Управление РІНКОМ електроенергії в контексті енергетічної безпеки країни / І.О. Самойленко // «Економічний дискурс»: міжнародний зб. наук. пр.-Тернопіль.- 2015.- Віп.4.- С. 80-87.

1. Самойленко І.О. , Штерн Г.Ю. Електроенергетічній ринок України в сістемі регіонального управління / І.О. Самойленко, Г.Ю. Штерн // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» .¬- Херсон.- 2015.- Віп.11 / 2 015 (ч. 5) .- С. 24-27.