Шахова Ольга Вікторівна

 

Shahova

Закінчила факультет менеджменту Харківської національної академії міського господарства (2005 р. спеціальність «Менеджмент організацій міського господарства»). У 2010 р. закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ (спеціальність «Правознавство»).

У 2005-2010 р. р. аспірантка Харківської національної академії міського господарства.

З 2005 року-ассистент кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві. Педагогічна діяльність: Основи маркетингу, Основи менеджменту і маркетингу, Статистика Наукові інтереси: механізми реформування і розвитку структури, що забезпечує стабільність житлово-комунального господарства.

Основні наукові публікації:

Участь у колективних монографіях:

  1. Шахова О. В. Проблеми синергізму та диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур житлово-комунального господарства України / За ред. Є. М. Кайлюка. – Х. : Вид. «Форт», 2010. – с. 257-272

  2. Шахова О. В. Вдосконалення менеджменту підприємств системи життєзабезпечення міст України / За ред. Є. М. Кайлюка. – Х. : Вид. «Форт», 2011.– с. 158-184

  3. Шахова О. В. Практичні аспекти функціонування підприємств міського господарства: Монографія / за заг. ред. Кайлюка Є. М. – Х. : Вид. «Точка», 2012. – с. 94-106

Наукові статті:

  1. Шахова О. В. Реінженирінг системи управління житлово-комунальним господарством регіону / О. В. Шахова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць– Х.: ХАІ, 2013. – - № 3 (23). - С. 94-102

  2. Шахова О. В. Сучасний стан та тенденції розвитку житлово-комунального господарства України / О. В. Шахова // Збірник наукових праць. Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2014. – № 46 (1089) – С. 64-69

  3. Шахова О. В. Основи формування складу витрат як одного з найважливіших показників ефективності функціонування житлово-комунального господарства / О. В. Шахова // Маркетинг в Україні: Збірник матеріалів 12-ї Міжнародної науково-практичної конференції. К. : КНЕУ. – 2012. С. 58-61