1. Бондаренко О.В. Основні аспекти розвитку управління міською нерухомістю в сучасних умовах / О.В. Бондаренко / Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2006. – № 14. – С. 81-85.

2. Бондаренко О.В. Рыночные механизмы функционирования жилищного хозяйства / О.В. Бондаренко / Матеріали ХХХІІ научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Ч. 3. – Х.: ХНАГХ, 2006. – С. 87-89.

3. Бондаренко О.В. Организация рециклинга вторичных ресурсов / Оспіщев В.І., О.В. Бондаренко / Научный информационный журнал „Бизнес-Информ”. – 2007. – № 8. – С. 54-58.

4. Бондаренко О.В. Фактори, що впливають на формування ринку вторинних ресурсів / Оспіщев В.І., О.В. Бондаренко /Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. – Вип. 78. – К.: Техніка, 2007. – С. 304-309.

5. Бондаренко О.В. Актуальні аспекти рецикла твердих побутових відходів / Оспіщев В.І., О.В. Бондаренко / Материалы международной научно-практической конференции «Системотехнические основы полидименсионального формирования синергетического инвестиционного цикла в строительной отрасли». – Харьков: ХНАМГ, 2007. – С. 212-214.

6. Бондаренко О.В. Становлення житлового сектору економіки/ О.В. Бондаренко / Матеріали ХХХІІ научно-технической конференций преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Ч. 3. – Х.: ХНАГХ, 2008. – С. 68-70.

7. Бондаренко О.В. Інституційні перетворення в житловій економіці / О.А. Карлова, О.В. Бондаренко / Збірник наукових праць науково-педагогічних працівників «Інноваційні стратегії розвитку». – Випуск 4, Ч. 2. – Київ, 2008. – С. 144-150.

8. Бондаренко О.В. Вибір пріоритетів стратегії житлової сфери / О.В. Бондаренко / Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 255: В 9 т. – Т. VII. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 1734-1739.

9. Бондаренко О.В. Ринкові перетворення в житловій економіці / О.В. Бондаренко / Збірник тез доповідей II міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання реформування житлово-комунального господарства в Україні» (м. Макіївка - м. Слов’янськ, 20-22 травня 2009 р.). – Макіївка: ДонНАБА, 2009. – С. 154-155.

10. Бондаренко О.В. Іпотечне кредитування як інструмент ринку / О.В. Бондаренко / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку» (м. Сімферополь, 24 грудня 2010 р.). – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2010. – С. 17-18.

11. Бондаренко О.В. Удосконалення елементів ринку житлового сектору економіки / О.В. Бондаренко / Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку» (м. Сімферополь-Ялта, 22-24 грудня 2011 р.). – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2011. – № 6. – С. 11-12.

12. Бондаренко О.В. Створення антикризової моделі іпотечного кредитування / О.В. Бондаренко / Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2011. – № 61. – С. 12-18.

13. Бондаренко О.В. Принципи утилізації відходів виробництва і споживання в регіонах / О.В. Бондаренко /Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація національних, регіональних та глобальних моделей розвитку». (м. Сімферополь-Ялта, 19-22 грудня 2012 р.). – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2012. – № 7. – С. 73-74.

14. Бондаренко О.В. Формування регіональної інфраструктури ринку поводження з відходами / О.В. Бондаренко / Менеджмент міського та регіонального розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-29 березня. – Х.: ХНАМГ, 2013. – С. 56-57.

15. Бондаренко О.В. Оцінка факторів, що впливають на рециклінг відходів виробництва, будівництва і зносу / О.В. Бондаренко / Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2013. – № 53 (1026). – С. 7-15.

16. Бондаренко О.В. Фінансування регіональної інфраструктури рециклінгу відходів і її ефективність / О.В. Бондаренко / Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси в умовах модернізації регіональної економіки» (м. Київ, 25 квітня 2014 р.). – К.: Академія муніципального управління, 2014. – С. 25-26.

17. Бондаренко О.В. Сущность и назначение реверсивной логистики / О.В. Бондаренко / Конкурентоспроможність, як основа розвитку економіки в сучасних умовах: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19-20 вересня 2014 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2014. – С. 42-43.


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter