Бакалаври:

Вступ до менеджменту. Тема: Менеджмент організацій міського господарства - Лектор, д-р екон. наук, професор Новікова М. М.

Підготовка і захист дипломної магістерської роботи - Лектор, д-р екон. наук, професор Новікова М. М.

Періоди становлення та розвитку публічної влади в Україні - Бєльська Тетяна Валентинівна, доктор наук з державного управління, доцент кафедри менеджменту і адміністрування

Мультикритеріальні методи прийняття рішень (дисципліна Методологія наукових досліджень) - Лектор, канд. екон. наук, доцент Гуляк Р. Е.

Lecture 1. The main objective of the course - Лектор, канд. екон. наук, доцент Калашнікова Х.І.

Lecture 4. Process selection and design - Лектор, канд. екон. наук, доцент Калашнікова Х.І.

Lecture 5. Supply Chain Design - Лектор, канд. екон. наук, доцент Калашнікова Х.І.

Lecture 6. Strategic Capacity Managemen - Лектор, канд. екон. наук, доцент Калашнікова Х.І.

Lecture 8. Quality Management - Лектор, канд. екон. наук, доцент Калашнікова Х.І.

СУТНІСТЬ ПЛАНУВАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ - лектор, канд. екон. наук, доцент Колонтаєвський О.П.

Місто як соціальна система, історія його виникнення, розвитку та стан міст України на сьогодні - лектор, канд. екон. наук, доцент Колонтаєвський О.П.

Теорiя органiзацiї лектор канд. екон. наук, доц. Шевченко В.С.

Статистика лектор канд. екон. наук, доц. Колесник Т.М. 

Бізнес-планування Лектор канд. екон. наук, доц. Самойленко І.О.

Державне та регіональне управління Лектор д-р наук з держ. упр., проф. Гайдученко С.О.

Менеджмент і адміністрування (Менеджмент) Лектор канд. екон. наук, доц. Шевченко В.С.

Муніципальний менеджмент Лектор д-р наук держ. упр., доц. Чернов С.І.

Операційний менеджмент  Лектор канд. екон. наук, доц. Волкова М.В.

Організація виробництва Лектор канд. екон. наук, доц. Боровик М.В.

Соціально-психологічні основи менеджменту Лектор канд. екон. наук, доц. Бурмака Т.М.

Статистика Лектор канд. екон. наук, доц. Колесник Т.М.

 

Магістри:

Ділове адміністрування (Управління змінами) Лектор канд. екон. наук, доц. Калашнікова Х.І.

Ділове адміністрування (Управління якістю) Лектор канд. екон. наук, доц. Калашнікова Х.І.

Менеджмент організацій Лектор канд. екон. наук, доц. Самойленко І.О.

Методологія наукових досліджень Лектор д-р екон. наук, проф. Новікова М.М.

Управління людськими ресурсами в публічній сфері Лектор д-р наук з держ. упр., доц. Дегтярь О.А.

Фінансовий менеджмент Лектор д-р екон. наук., проф. Кондратенко Н.О.

 

РОЗМІР ПЛАТИ ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ СТУДЕНТІВ, 

ЯКІ РОЗПОЧИНАЮТЬ НАВЧАННЯ У 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

  

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Вартість першого року навчання, грн.

Нормативні терміни навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

073 Менеджмент

Менеджмент організації міського господарства

16800

7000

3 р. 10 м.

3 р. 10 м.

Менеджмент організації міського господарства

(Випускники ЖКК, ЕМТ)

16300

68000

   

Менеджмент міжнародних компаній

16800

7000

3 р. 10 м.

3 р. 10 м.

281 Публічне управління   та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

16900

7000

3 р. 10 м.

3 р. 10 м.

Публічне управління та адміністрування

(Випускники ЖКК, ЕМТ)

16400

6800

   

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Вартість першого року навчання, грн.

Нормативні терміни навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

073 Менеджмент

Менеджмент організації і адміністрування

18400

7700

1 р. 4 м.

1 р. 10 м.

281 Публічне управління   та адміністрування

Адміністративний менеджмент

18400

-

1 р. 4 м.

-

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

-

7700

-

1 р. 10 м.

 

 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter