KZ KhOMAN

Реєстрація для відвідування занять у гуртку «Юний менеджер-економіст»

 

У рамках співпраці вищих навчальних закладів з Малою академією наук України та при підтримці  Комунального закладу «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради» діє гурток «Юний менеджер-економіст».

Керівником гуртка є доцент кафедри менеджменту і адміністрування ХНУМГ імені О.М. Бекетова, кандидат економічних наук, Боровик Марина Вікторівна.

Гурток «Юний менеджер-економіст» створено для учнів 9-11 класів загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл.

Метою гуртка є поглиблене вивчення основних сучасних економічних тенденцій та сприяння творчому й інтелектуальному розвитку особистості у процесі науково-дослідницької роботи.

Програма роботи гуртка «Юний менеджер-економіст» ґрунтується на Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти з навчального предмета «Економіка», а також на сучасних інноваційних технологіях і методах навчання, міжпредметних зв’язках.

Знання, вміння та навики, що отримують учні під час відвідування гуртка, дозволить використовувати їх під час підготовки наукових робіт з економіки, та участі у І та ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за науковим відділенням «Економіка», а також гідно представити свої школи у олімпіадах та інтелектуальних турнірах з економіки.

Заняття гуртка проходять у інтерактивній формі, з використанням тренінгових технологій (міні-лекції, ситуаційні завдання, екскурсії, презентації, конкурси, тематичні заходи тощо).

Особлива увага приділяється отриманню практичних навичок щодо вирішення актуальних завдань з економіки та менеджменту.

Основними завданнями діяльності гуртка є:

 • сформувати уявлення про науку як особливий вид діяльності людини;

 • розвивати інтерес до пізнання світу, сутності економічних та управлінських процесів;

 • сформувати стійкій інтерес до пошукової і дослідницької діяльності у галузі економіки та менеджменту;

 • ознайомитися з поняттями науково-дослідницької діяльності;

 • сформувати вміння проводити науково-дослідницьку роботу у галузі економіки та менеджменту;

 • сформувати навички роботи з науковою економічною інформацією та основними засобами її аналізу і систематизації;

 • розвивати вміння оперувати науковими знаннями, законами, теоріями, фактичним матеріалом і методикою досліджень в економічній галузі;

 • сприяти розвитку самостійного, творчого мислення, вміння використовувати отримані знання на практиці;

 • розвивати системне логічне і критичне мислення;

 • сприяти задоволенню потреб у творчій самореалізації та саморозвитку особистості.

На заняттях гуртка «Юний менеджер-економіст» учні, отримують базові знання з предметів, якими вони цікавляться (адже в шкільній програмі скорочено години на вивчення окремих тем), набувають практичних умінь і навичок економічного дослідження. Дослідження, що виконуються гуртківцями, мають чітке навчально-виховне, виробниче і наукове спрямування. Передбачається і самостійна робота учнів з літературними джерелами, екскурсії до музеїв, на виставки, до промислових, будівельних підприємств та підприємств житлово-комунального господарства, науково-дослідних установ, написання і захист індивідуальних творчих робіт, виконання дослідницьких робіт, участь у науково-практичних конференціях. Все це має забезпечити всебічний гармонійний розвиток особистості та професійну підготовку учнівської молоді.

У рамках діяльності гуртка учні отримують знання, вміння та навики щодо:

 • визначення сутності основних економічних понять;

 • дослідження взаємозв’язки між різними економічними процесами та явищами;

 • особливостей та механізму функціонування ринку в умовах ринкової економіки;

 • характеристики поведінки споживачів та виробників на ринку;

 • дослідження теорій виробництва, факторів виробництва та особливостей виробничих ресурсів, доходів та витрат в сучасних економічних умовах господарювання;

 • визначення особливостей функціонування різних типів ринкових структур (конкуренція і монополія);

 • дослідження основ підприємницької діяльності;

 • обґрунтування загальних результатів національного виробництва;

 • сутності економічних коливань, безробіття та інфляція;

 • особливостей державного регулювання економіки;

 • обґрунтування необхідності здійснення міжнародної торгівлі, валютних відносин, рух капіталів між країнами;

 • визначення переваг та загроз глобалізації;

 • дослідження особливостей світової економіки;

 • визначення факторів економічного зростання;

 • дослідження глобальних проблем людства та шляхів їх розв’язання.

У рамках роботи гуртка «Юний менеджер-економіст» передбачено залучення обдарованих дітей до інноваційних проектів, заходів за участю провідних вчених світового рівня, експериментальних робіт з використанням новітніх інформаційних технологій. Учнівська молодь також прийматиме участь у міжнародних наукових школах та виставках. Все це потребує володіння ґрунтовною базою знань і вільного оперування науковим апаратом. Робота за цією програмою передбачає поглиблене вивчення матеріалу від загального поняття про науку, основних етапів науково-дослідницької діяльності, роботи з літературою, написання і редагування тексту роботи до підсумкової презентації результатів науково-дослідницької роботи.

Конкурс захист МАН

У рамках діяльності гуртка учні мають можливість прийняти участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України є одним із провідних заходів МАН. Конкурс проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей країни, виховання їх у дусі патріотизму і демократичних цінностей, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації.

Основними завданнями конкурсу є виявлення і підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально й творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції учнів, виховання в них самостійності, наполегливості, вміння формувати й обстоювати власну думку.

Учасники гуртка (за бажанням, та за умови підготовки наукової роботи відповідно до встановлених вимог МАН), можуть гарантовано прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за науковим відділенням Економіка.

За підсумками роботи гуртка у 2015 році під науковим керівництвом Боровик М.В. виконана наукова робота для МАН України на тему: «Сонячна енергетика як запорука енергетичної безпеки України». Автор: Венгер Олексій Леонідович, учень 11 класу Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів Зміївського районної ради Харківської області. Дана робота отримала Диплом за ІІІ місце у ІІ етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН України.

За підсумками роботи гуртка у 2016 році під науковим керівництвом Боровик М.В. виконано сім наукових робіт для участі у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України. За результами конкурсу Лузан Микита Олександрович, учень 10-Б класу Харківського ліцею №89, Харківської міської ради Харківської області отримав Диплом за І місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.

За підсумками роботи гуртка у 2017 році під науковим керівництвом Боровик М.В. виконано вісім наукових робіт для участі у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України. За результатами конкурсу 2 учня отримали Диплом за 2-ге місце та 1 учень отримав 3-тє місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів учасників Малої академії наук України.

Гурток працює протягом навчального року.

Участь у гуртку безкоштовна (за умови реєстрації).

 

Програма гуртка


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter