ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ ТА ПОСАДОВА ОСОБА ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Загальна характеристика

(опис професії)

 Державна служба - це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо:

1) аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів;

2) забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів;

3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг;

4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства;

5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням;

6) управління персоналом державних органів;

7) реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавством.

Служба в органах місцевого самоврядування - це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на   реалізацію територіальною   громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.

Професійні знання

Нормативно-правова база, положення, устави, інструкції, знання об’єкта управління, функціонально-професійні компетентності

Професійні вміння

Створення команди управління, визначення стратегічних орієнтирів діяльності, уміння приймати управлінські рішення, втілення програми з урахуванням наявних ресурсів і соціальних наслідків, вміння вільно орієнтуватися в соціально-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію, вміння реалізовувати плани діяльності свого функціонального напряму

Важливі професійні якості

Добре розвинені комунікативні якості; аналітичний склад розуму; висока стійкість до стресів, здатність витримувати психоемоційні навантаження.Інтелектуальні: широкий кругозір (компетентність, інформованість), готовність до навчання, освоєння нових знань, прийомів і способів роботи, високий інтелект, що забезпечує сприйняття і аналіз різноманітної інформації, систематизацію та узагальнення її, швидке схоплювання сенсу документів, розпоряджень, чітке формулювання мети діяльності, прогноз розвитку ситуації, оцінку наслідків своїх рішень, побудова логічної системи доказів. організацію діяльності інших людей, вміння бачити елементи новизни і творчості в діяльності інших людей, продукування нових ідей, системність, аналітичність мислення, його гнучкість і пластичність.Особистісні:Амбітні люди з явно вираженими лідерськими якостями. Відповідальність за долі людей; неупередженість; твердість моральних переконань; рішучість; ініціативність; здатність постійно звіряти дії та вчинки з власною совістю; твердість і незалежність у відстоюванні свого судження; рішучість та врівноваженість; здатність до концентрації і швидкого переключення уваги; зібраність і психологічна стійкість; ввічливість; тактовність.
Перспективи кар'єрного росту

Управлінський кар’єрний розвиток. Можливість зайняття посад в органах державної влади (центральних, регіональних, місцевих), а також в органах місцевого самоврядування.

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами.

Затребуваність Вибравши таку сферу діяльності, важливо докласти максимум зусиль для того, щоб стати одним з кращих. Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування завжди затребувані на ринку праці.

 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter