Дєгтяр, О.А. и Новікова, М.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Карлова, О.А. и Кондратенко, Н.О. и Новікова, М.М. (2016) Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних робіт магістрів (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 073 Менеджмент).

Новікова, М.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для студентів 6 курсу спеціальності 073 – Менеджмент заочної форми навчання).

Новікова, М.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (адміністративний менеджмент)» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Новікова, М.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів 5, 6 курсів спеціальності 073 – Менеджмент організацій і адміністрування.

Новікова, М.М. (2016) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ)» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Новікова, М.М. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять, організації самостійної роботи з дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів 5, 6 курсів спеціальності 073 – Менеджмент організацій і адміністрування).

Новікова, М.М. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (адміністративний менеджмент)» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Новікова, М.М. (2016) Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних робіт бакалаврів (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 073 Менеджмент).

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2016) Організація виробництва: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-394-3

Новікова, М.М. и Бєльська , Т.В. и Дегтярь , Олег Андрійович и Гайдученко, С.О. (2016) Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних робіт магістрів (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 074 Публічне управління та адміністрування ).

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Волкова, М.В. (2016) Методичні вказівки до проведення переддипломної практики (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайдученко, С.О. и Новікова, М.М. (2015) Текст лекцій з дисципліни «Організаційна культура» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)” денної форми навчання).

Дєгтяр, О.А. и Новікова, М.М. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи студентів з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Організація виробництва» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050401– Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)).

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних і розрахунково-графічних завдань з навчальної дисципліни «Організація виробництва» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)).

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)).

Новікова, М.М. и Дегтярь , Олег Андрійович и Боровик, М.В. и Гриненко, В.В. и Магомедова, М.А. и Мельман , В.О. и Шевченко, В.С. и Гнатенко, М.К. и Браташ, М.А. (2015) МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ Навчальний посібник.

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Запорожець, Г.В. и Штерн, Г.Ю. и Боровик, М.В. и Калашнікова, Х.І. и Гнатенко, М.К. (2015) ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ Навчальний посібник.

Бабаєв, В.М. и Новікова, М.М. и Гайдученко, С.О. (2014) Текст лекцій з дисципліни «Електронне урядування» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” денної форми навчання).

Гайдученко, С.О. и Новікова, М.М. (2014) Програма навчальної дисципліни за вибором “Вступ до спеціальності” для студентів за няпрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Гайдученко, С.О. и Новікова, М.М. (2014) Робоча програма з дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів за няпрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Новікова, М.М. (2014) М. М. НОВІКОВА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з дисципліни МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ) (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Новікова, М.М. (2014) Дистанційний курс «Методологія і організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної діяльності)» - каф. «Менеджменту і маркетингу в міському господарстві».

Новікова, М.М. (2014) М. М. НОВІКОВА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ) (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Новікова, М.М. (2014) М.М. Новікова МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” денної форми навчання).

Новікова, М.М. (2014) М.М. Новікова ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” денної форми навчання).

Новікова, М.М. (2014) Програма навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Адміністративний менеджмент)» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.030601 «Менеджмент».

Новікова, М.М. (2014) Програма навчальної дисципліни “Методологія і організація наукових досліджень" для магістрів зі спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Новікова, М.М. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Адміністративний менеджмент)»для студентів за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Новікова, М.М. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія і організація наукових досліджень" для студентів за спеціальністю 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”.

Новікова, М.М. и Бардаков , В.А. и Карлова, О.А. (2014) Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)».

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2014) М.М. Новікова, М.В. Боровик ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА Навчальний посібник.

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних і розрахунково-графічних завдань з дисципліни ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності»).

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисципліни ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності»).

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2014) Програма з дисципліни «Організація виробництва» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2014) Робоча програма з дисципліни «Організація виробництва» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».

Новікова, М.М. и Боровік, М.В. (2014) ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності»).

Новікова, М.М. и Гайдученко, С.О. (2014) Програма навчальної дисципліни “Регіональний менеджмент” для студентів за напрямом підготовки 6.030601 - Менеджмент.

Новікова, М.М. и Гайдученко, С.О. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни “Регіональний менеджмент” для студентів за напрямом підготовки 6.030601 - Менеджмент.

Новікова, М.М. и Діоба, А.В. (2014) Програма навчальної дисципліни “Ризик-менеджмент” для магістрів зі спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. Навчальним планом передбачена магістерська програма “Менеджмент організацій і адміністрування в міському господарстві”.

Новікова, М.М. и Діоба, А.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни “Ризик-менеджмент” для магістрів зі спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Чернов, С.І. и Новікова, М.М. и Гайдученко, С.О. (2014) Програма варіативної навчальної дисципліни «Електронне урядування» підготовки магістр спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».

Чернов, С.І. и Новікова, М.М. и Гайдученко, С.О. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Електронне урядування» для студентів за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».

Чернов, С.І. и Новікова, М.М. и Гайдученко, С.О. (2014) Текст лекцій з дисципліни «Державне та регіональне управління» (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчання).

Новікова, М.М. и Калашнікова, Х.І. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної (аналітичної) практики (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

НОВІКОВА, М.М. и Браташ, М.А. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА виробничої (технологічної) практики (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»).

НОВІКОВА, М.М. и Гуляк, Р.Е. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної практики «Вступ до фаху» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»).

Новікова, М.М. и Волкова, М.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА виробничої практики (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Новікова, М.М. и Волкова, М.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА переддипломної практики (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Новікова, М.М. и Волкова, М.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА виробничої практики (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Новікова, М.М. и Волкова, М.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА переддипломної практики (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Бардаков , В.А. (2013) Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціалістів (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Кондратенко, Н.О. (2013) Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних робіт магістрів (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Кондратенко, Н.О. и Калашнікова, Х.І. (2013) Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Кондратенко, Н.О. и Калашнікова, Х.І. (2013) Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Новікова, М.М. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Державне регулювання економіки» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Новікова, М.М. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Методологія та організація наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Бабаєв, В.М. и Новікова, М.М. и Гайдученко, С.О. (2013) Програма нормативної навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» підготовки бакалавр напряму 6.030601 «Менеджмент».

Бабаєв, В.М. и Новікова, М.М. и Гайдученко, С.О. (2013) Робоча програма навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» для студентів за напрямом 6.030601 «Менеджмент».

Бабаєв, В.М. и Новікова, М.М. и Чернов, С.І. и Молчанова, О.П. (2013) Програма нормативної навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» підготовки бакалавр напряму 6.030601 Менеджмент.

Бабаєв, В.М. и Новікова, М.М. и Чернов, С.І. и Молчанова, О.П. (2013) Робоча програма навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» для студентів за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Новікова, М.М. и Биченко, Л.А. (2013) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»).

Бабаєв, В.М. и Новікова, М.М. (2012) Методические указания к выполнению дипломной работы магистра (для студентов всех форм обучения специальности 8.18010013 «Управление проектами»).

Новікова, М.М. и Молчанова, О.П. (2012) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Державне та регіональне управління» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 - „Менеджмент”).

Новікова, М.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 - „Менеджмент”.

Новікова, М.М. (2012) Тексти лекцій з дисципліни «Державне та регіональне управління» (для студентів 2 курсу всіх форм напряму підготовки 6.030601 - „Менеджмент” ).

Новікова, М.М. и Молчанова, О.П. (2012) Дистанційний курс з дисципліни «Державне та регіональне управління» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент».

Новікова, М.М. и Молчанова, О.П. (2012) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Державне та регіональне управління» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 - „Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)