Карлова, О.А. и Калашнікова, Х.І. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Ділове адміністрування» (Управління змінами. Управління якістю) (для студентів всіх форм навчання спеціальність 073 – Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування).

Карлова, О.А. и Калашнікова, Х.І. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент організацій і підприємств міського господарства» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент).

Карлова, О.А. и Калашнікова, Х.І. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Менеджмент організацій і підприємств міського господарства» (для студентів всіх форм навчання напряму 6.030601 – Менеджмент, професійне спрямування «Менеджмент організацій міського господарства»).

Карлова, О.А. и Шевченко, В.С. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Ділове адміністрування» (Менеджмент організацій. Корпоративне управління) (для магістрантів всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент).

Карлова, О.А. (2016) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Карлова, О.А. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Карлова, О.А. (2016) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ; КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ)» (для студентів денної форми навчання спеціальності 073 - Менеджмент).

Карлова, О.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ; КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ)” (для студентів всіх форм навчання спеціальність 073 – Менеджмент).

Карлова, О.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ; УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ)” (для студентів всіх форм навчання спеціальність 073 – Менеджмент).

Карлова, О.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Карлова, О.А. (2016) Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Ділове адміністрування (Управління змінами. Управління якістю)» (для студентів денної і заочної форм навчання галузі знань 0306 – Менеджменті адміністрування спеціальностей 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) та 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)).

Карлова, О.А. и Кондратенко, Н.О. и Новікова, М.М. (2016) Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних робіт магістрів (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 073 Менеджмент).

Карлова, О.А. и Штерн, Г.Ю. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Менеджмент організації. Корпоративне управління)» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) та 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)).

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Волкова, М.В. (2016) Методичні вказівки до проведення переддипломної практики (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент).

Карлова, О.А. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ) (для студентів всіх форм навчання галузі знань 0306 «Менеджменті адміністрування» спеціальностей “7.03060101, 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”).

Карлова, О.А. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ) (для студентів всіх форм навчання галузі знань 0306 «Менеджменті адміністрування» спеціальностей “7.03060101, 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”).

Карлова, О.А. (2015) Менеджмент і адміністрування системи життєзабезпечення міст: підручник. Видавництво "Точка". ISBN 978-617-669-172-3

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Запорожець, Г.В. и Штерн, Г.Ю. и Боровик, М.В. и Калашнікова, Х.І. и Гнатенко, М.К. (2015) ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ Навчальний посібник.

Карлова, О.А. (2014) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (“МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”, “КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ”) (для студентів всіх форм навчання за спеціальностями 7.03060101, 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Карлова, О.А. (2014) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (“УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ”, “УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ”) ((для студентів всіх форм навчання за спеціальностями 7.03060101, 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Карлова, О.А. (2014) ПІДРУЧНИК З ДИСЦИПЛІНИ «СИСТЕМИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТ» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Карлова, О.А. (2014) Програма варіативної навчальної дисципліни «Організація виробництва та функціонування систем життєзабезпечення міст» напрям 6.030601 «Менеджмент».

Карлова, О.А. (2014) Програма з дисципліни “Ділове адміністрування (Менеджмент організації; Корпоративне управління)” для студентів спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Карлова, О.А. (2014) Програма з дисципліни “Ділове адміністрування (Управління змінами. Управління якістю)” для студентів за спеціальністю “7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Карлова, О.А. (2014) Робоча програма з дисципліни “Ділове адміністрування (Управління змінами. Управління якістю)” для студентів за спеціальністю “7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Карлова, О.А. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва та функціонування систем життєзабезпечення міст» для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Карлова, О.А. (2014) Робоча програма “Ділове адміністрування (Менеджмент організації; Корпоративне управління)” для студентів за спеціальністю 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Карлова, О.А. (2014) Робоча програма “Ділове адміністрування (Управління змінами. Управління якістю)” для студентів за спеціальністю “8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування” (за видами економічної діяльності).

Карлова, О.А. и Штерн, Г.Ю. (2014) Програма з дисципліни “Ділове адміністрування (Менеджмент організації. Корпоративне управління)” для студентів спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Карлова, О.А. и Штерн, Г.Ю. (2014) Програма з дисципліни “Ділове адміністрування (Управління змінами. Управління якістю)” для студентів за спеціальністю “8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування” (за видами економічної діяльності).

Карлова, О.А. и Штерн, Г.Ю. (2014) Робоча програма “Ділове адміністрування (Менеджмент організації. Корпоративне управління)” для студентів спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Новікова, М.М. и Бардаков , В.А. и Карлова, О.А. (2014) Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)».

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Бардаков , В.А. (2013) Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціалістів (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Кондратенко, Н.О. (2013) Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних робіт магістрів (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Кондратенко, Н.О. и Калашнікова, Х.І. (2013) Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Кондратенко, Н.О. и Калашнікова, Х.І. (2013) Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Карлова, О.А. (2013) Методичні вказівки до підготовки і проведення державного комплексного кваліфікаційного екзамену (для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Карлова, О.А. (2013) ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТ: Конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»).

Карлова, О.А. (2013) Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену (для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Карлова, О.А. и Гуляк, Р.Е. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та контролю знань з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯМІСТ» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»).

Карлова, О.А. (2012) Методичні вказівки до здачі державного іспиту (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»/ Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. А. Карлова. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 80 с.

Карлова, О.А. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та контролю знань з дисципліни „ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТ" (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»).

Карлова, О.А. (2012) ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТ: Конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»).

Карлова, О.А. (2012) ПРОГРАМА державного комплексного кваліфікаційного екзамену для випускників галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування».

Карлова, О.А. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Організація систем життєзабезпечення міст» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»).

Карлова, О.А. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація систем життєзабезпечення міст» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»).

Карлова, О.А. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Менеджмент в міському господарстві” (для студентів 4,5 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»).

Карлова, О.А. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Організація виробництва та функціонування систем життєзабезпечення міст” (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»).

Карлова, О.А. и Бондаренко, О.В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни “Менеджмент в міському господарстві” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Карлова, О.А. и Бондаренко, О.В. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи та контролю знань з дисципліни “Менеджмент в міському господарстві” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Карлова, О.А. и Гуляк, Р.Е. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та контролю знань з дисципліни „Організація систем життєзабезпечення міст" (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»)(№2202).

Карлова, О.А. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація систем життєзабезпечення міст» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»).

Карлова, О.А. и Гуляк, Р.Е. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Організація системи життєзабезпечення міста» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки (6.030601) – «Менеджмент»).

Карлова, О.А. и Гуляк, Р.Е. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та контролю знань з дисципліни «Організація систем життєзабезпечення міст» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»).

Кондратенко, Н.О. и Карлова, О.А. (2011) Конспект лекцій з курсу «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Карлова, О.А. (2010) Системи життєзабезпечення міста-2: Конспект лекцій.