Колонтаєвський, О.П. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни Електронна комерція (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Колонтаєвський, О.П. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни Управління житлово-комунальним господарством міста (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Колонтаєвський, О.П. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни Електронна комерція (для студентів усіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент).

Колонтаєвський, О.П. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни Проектування інформаційних систем в менеджменті (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Колонтаєвський, О.П. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Електронна комерція (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Колонтаєвський, О.П. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Проектування інформаційних систем в менеджменті (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Колонтаєвський, О.П. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни Проектування інформаційних систем в менеджменті (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Колонтаєвський, О.П. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни Управління житлово-комунальним господарством міста (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Кайлюк, Є.М. и Волкова, М.В. и Гнатенко, М.К. и Колонтаєвський, О.П. и Плотницька, С.І. и Шаповаленко, Д.О. (2015) Організація і планування ремонту основних засобів об’єктів житлово-комунального господарства: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Колонтаєвський, О.П. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Технологія, організація та планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент).

Колонтаєвський, О.П. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ МІСТА» (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент).

Колонтаєвський, О.П. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ МІСТА» (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент).

Колонтаєвський, О.П. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до  проведення виробничої практики (технологічної і організаційно-управлінської) (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.03060101 „Менеджмент”).

Колонтаєвський, О.П. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТА БЮДЖЕТУВАННЯ (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент).

Колонтаєвський, О.П. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до  виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисциплін «Технологія, організація та планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства»  (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент).

Колонтаєвський, О.П. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до  виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Технологія, організація та планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства»  (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент).

Колонтаєвський, О.П. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсів «Бізнес-планування», «Бізнес-планування та бюджетування» (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент).

Колонтаєвський, О.П. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Бізнес-планування» (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент).

Колонтаєвський, О.П. и Самойленко, І.О. (2015) Конспект лекцій з дисциплін «Бізнес-планування», «Бізнес-планування та бюджетування» (для студентів усіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент, 6.020107 – Туризм, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа).

Колонтаєвський, О.П. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ МІСТА» (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент).

Колонтаєвський, О.П. и Волкова, М.В. (2014) Програма дисципліни «Технологія, організація та планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент.

Колонтаєвський, О.П. и Волкова, М.В. (2014) Робоча програма дисципліни «Технологія, організація та планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент.

Колонтаєвський, О.П. (2014) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Бізнес-планування та бюджетування (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Колонтаєвський, О.П. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Бізнес-планування та бюджетування (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Колонтаєвський, О.П. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «Бізнес-планування» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 - „Менеджмент”).

Колонтаєвський, О.П. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 - „Менеджмент”).

Колонтаєвський, О.П. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво”).

Колонтаєвський, О.П. и Шаповаленко, Д.А. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 „Менеджмент”).

Колонтаєвський, О.П. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Технологія, організація та планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 „Менеджмент”).

Колонтаєвський, О.П. и Шаповаленко, Д.О. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Технологія, організація та планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 „Менеджмент”).

Колонтаєвський, О.П. и Шаповаленко, Д.О. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технологія, організація та планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 „Менеджмент”).

Колонтаєвський, О.П. и Самойленко, І.О. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання за галуззю знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» і напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

Колонтаєвський, О.П. и Кайлюк, Е.Н. и Шаповаленко, Д.О. (2012) Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства. Підручник для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Колонтаєвський, О.П. и Самойленко, І.О. (2012) Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання і напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Колонтаєвський, О.П. и Шаповаленко, Д.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання за галуззю знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» і напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).