Карлова, О.А. и Кондратенко, Н.О. и Новікова, М.М. (2016) Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних робіт магістрів (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 073 Менеджмент).

Кондратенко, Н.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 074 - Публічне управління та адміністрування).

Кондратенко, Н.О. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 074 - Публічне управління та адміністрування).

Кондратенко, Н.О. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 074 - Публічне управління та адміністрування.

Кондратенко, Н.О. и Браташ, М.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ з дисципліни «ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА» (для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»).

Кондратенко, Н.О. и Браташ, М.А. (2016) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 073 – Менеджмент організацій і адміністрування).

Кондратенко, Н.О. и Браташ, М.А. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 073 – Менеджмент організацій і адміністрування).

Кондратенко, Н.О. и Браташ, М.А. (2016) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заочної форм навчання).

Кондратенко, Н.О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА» (для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»).

Кондратенко, Н.О. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)).

Кондратенко, Н.О. и Денісова, Н.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»).

Кондратенко, Н.О. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів всіх форм навчання за спеціальностями 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Кондратенко, Н.О. (2014) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів 2, 3 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»).

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Кондратенко, Н.О. (2013) Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних робіт магістрів (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Кондратенко, Н.О. и Калашнікова, Х.І. (2013) Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Кондратенко, Н.О. и Калашнікова, Х.І. (2013) Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Кондратенко, Н.О. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання спеціальностей 7.03060101 та 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Кондратенко, Н.О. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»).

Кондратенко, Н.О. и Браташ, М.А. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи студентів з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»)(№2351).

Кондратенко, Н.О. и Лук’янченкова, В.Є. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організацій та персоналу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0507- «Електротехніка та електромеханіка» спеціальності 8.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання»).

Кондратенко, Н.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»).

Кондратенко, Н.О. и Браташ, М.А. (2012) Методичні вказівки до виконання РГР та самостійної роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності".

Кондратенко, Н.О. и Денісова, Н.В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни "Економіка і організація виробництва" (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»).

Кондратенко, Н.О. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організації та персоналу») (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»).

Кондратенко, Н.О. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент») (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»).

Кондратенко, Н.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»).

Кондратенко, Н.О. и Браташ, М.А. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент») (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»).

Кондратенко, Н.О. и Денісова, Н.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»)(№2201).

Кондратенко, Н.О. и Карлова, О.А. (2011) Конспект лекцій з курсу «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Кондратенко, Н.О. (2010) Конспект лекцій з курсу «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

Кондратенко, Н.О. (2010) Методичні вказівки до виконання РГЗ з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [

Кондратенко, Н.О. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

Кондратенко, Н.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»).

Кондратенко, Н.О. и Шахова, О.В. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»).