Гайдученко, С.О. и Бєльська , Т.В. и Дегтярь, О.А. (2017) Методичні вказівки до проходження виробничої практики магістрів (для студентів усіх форм навчання спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування).

Гайдученко, С.О. и Бєльська , Т.В. и Дегтярь, О.А. (2017) Методичні вказівки до проходження переддипломної практики магістрів (для студентів усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування).

Бєльська , Т.В. и Дегтярь , Олег Андрійович и Гайдученко, С.О. (2016) Методичні вказівки до проведення переддипломної практики магістрів (для студентів усіх форм навчання спеціальності 074 Публічне управління та адміністрування).

Бєльська , Т.В. и Дегтярь , Олег Андрійович и Гайдученко, С.О. (2016) Методичні вказівки до проведення виробничої практики магістрів (для студентів усіх форм навчання спеціальності 074 Публічне управління та адміністрування).

Гайдученко, С.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «Організаційна культура» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент»).

Гайдученко, С.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «Державне та регіональне управління» (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Гайдученко, С.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «Електронне урядування» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент»).

Гайдученко, С.О. (2016) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Державне та регіональне управління» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Гайдученко, С.О. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Державне та регіональне управління» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 - “Менеджмент).

Гайдученко, Світлана (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «Організаційна культура» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»).

Новікова, М.М. и Бєльська , Т.В. и Дегтярь , Олег Андрійович и Гайдученко, С.О. (2016) Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних робіт магістрів (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 074 Публічне управління та адміністрування ).

Гайдученко, С.О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ «ВСТУП ДО ФАХУ» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 Менеджмент).

Гайдученко, С.О. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Організаційна культура» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”).

Гайдученко, С.О. и Запорожець, Г.В. (2015) МАРКЕТИНГ Навчальний посібник.

Гайдученко, С.О. и Новікова, М.М. (2015) Текст лекцій з дисципліни «Організаційна культура» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)” денної форми навчання).

Бабаєв, В.М. и Новікова, М.М. и Гайдученко, С.О. (2014) Текст лекцій з дисципліни «Електронне урядування» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” денної форми навчання).

Гайдученко, С.О. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)” денної форми навчання).

Гайдученко, С.О. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”).

Гайдученко, С.О. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ДЕРЖАВНЕ І РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент").

Гайдученко, С.О. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)” денної форми навчання.

Гайдученко, С.О. (2014) Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних і практичних завдань з дисципліни «Мотивація публічних службовців» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” денної форми навчання).

Гайдученко, С.О. (2014) Програма варіативної навчальної дисципліни «Мотивація персоналу» підготовки магістр спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».

Гайдученко, С.О. (2014) Програма варіативної навчальної дисципліни «Мотивація персоналу» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».

Гайдученко, С.О. (2014) Програма навчальної дисципліни “Організаційна культура” для магістрів спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”.

Гайдученко, С.О. (2014) Робоча програма Мотивація персоналу для студентів за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».

Гайдученко, С.О. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Мотивація персоналу» для студентів за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».

Гайдученко, С.О. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни “Організаційна культура” для магістрів спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”.

Гайдученко, С.О. (2014) ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” денної форми навчання).

Гайдученко, С.О. и Новікова, М.М. (2014) Програма навчальної дисципліни за вибором “Вступ до спеціальності” для студентів за няпрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Гайдученко, С.О. и Новікова, М.М. (2014) Робоча програма з дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів за няпрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Новікова, М.М. и Гайдученко, С.О. (2014) Програма навчальної дисципліни “Регіональний менеджмент” для студентів за напрямом підготовки 6.030601 - Менеджмент.

Новікова, М.М. и Гайдученко, С.О. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни “Регіональний менеджмент” для студентів за напрямом підготовки 6.030601 - Менеджмент.

Чернов, С.І. и Гайдученко, С.О. (2014) Текст лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”).

Чернов, С.І. и Новікова, М.М. и Гайдученко, С.О. (2014) Програма варіативної навчальної дисципліни «Електронне урядування» підготовки магістр спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».

Чернов, С.І. и Новікова, М.М. и Гайдученко, С.О. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Електронне урядування» для студентів за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».

Чернов, С.І. и Новікова, М.М. и Гайдученко, С.О. (2014) Текст лекцій з дисципліни «Державне та регіональне управління» (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчання).

Гайдученко, Світлана (2013) ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Публічне адміністрування» (для студентів всіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Гайдученко, Світлана (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Державне та регіональне управління» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 - “Менеджмент”).

Гайдученко, С.О. и Шахова, О.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Регіональний менеджмент» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»).

Гайдученко, С.О. и Шахова, О.В. (2013) ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

Бабаев, В.Н. и Высоцкая, Г.В. и Виноградская, О.М. и Гайдученко, С.А, и Гончарова, З.В. и Запорожец, А.В. и Мельман, В.А. и Молодченко, Т.Г. (2013) Тематика и методические указания к выполнению дипломных работ магистров (для студентов всех форм обучения специальности 8.18010013 «Управление проектами»)(№1371).

Бабаєв, В.М. и Новікова, М.М. и Гайдученко, С.О. (2013) Програма нормативної навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» підготовки бакалавр напряму 6.030601 «Менеджмент».

Бабаєв, В.М. и Новікова, М.М. и Гайдученко, С.О. (2013) Робоча програма навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» для студентів за напрямом 6.030601 «Менеджмент».

Гайдученко, С.О. (2013) Тексти лекцій з навчальної дисципліни «Мотивація персоналу» (для студентів 5 курсу спеціальності 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування”).

Гайдученко, Світлана (2013) С.О. Гайдученко Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Мотивація публічних службовців” (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” денної форми навчання).

Гайдученко, Світлана (2013) С.О. Гайдученко ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Електронне врядування" (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” денної форми навчання).

Гайдученко, Світлана (2013) С.О. Гайдученко Тексти лекцій «Електронне урядування» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” денної форми навчання).

Гайдученко, Светлана (2012) С.О. Гайдученко ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” денної форми навчання).

Гайдученко, Світлана (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Мотивація персоналу” (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” денної форми навчання).

Гайдученко, Світлана (2012) С.О. Гайдученко ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ» (для студентів 5 курсу спеціальності 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” денної форми навчання).

Гайдученко, Світлана (2012) С.О. Гайдученко Тексти лекцій «МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ» (для студентів 5 курсу спеціальності 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” денної форми навчання).