Мельман , В.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни «КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів 4курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Мельман , В.О. (2016) ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів 4курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Мельман , В.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ» (для студентів 1курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Мельман , В.О. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент) (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – менеджмент).

Мельман , В.О. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент) (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – менеджмент).

Мельман , В.О. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу Соціально-психологічні основи менеджменту (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601– Менеджмент).

Мельман , В.О. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занятть та самостійної роботи з курсу Соціально-психологічні основи менеджменту (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601– Менеджмент).

Новікова, М.М. и Дегтярь , Олег Андрійович и Боровик, М.В. и Гриненко, В.В. и Магомедова, М.А. и Мельман , В.О. и Шевченко, В.С. и Гнатенко, М.К. и Браташ, М.А. (2015) МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ Навчальний посібник.

Мельман, В.О. (2014) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Управління командою проекту» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності - 8.18010013 «Управління проектами»).

Мельман, В.О. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Психологія управління» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601- Менеджмент, спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»).

Мельман, В.О. (2014) Тексти лекцій з дисципліни «Психологія управління» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601- Менеджмент, спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»).

Мельман, В.О. (2014) Тексти лекцій з дисципліни «Управління командою проекту» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності - 8.18010013 «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мельман, Вікторія Олександрівна (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління командою проекту» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності - 8.18010013 «Управління проектами»).

Мельман , В.О. (2014) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Психологія управління» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601- Менеджмент, спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»).

Бєлова, Л.О. и Мельман, В.О. (2013) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Психологія управління» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. унів-т. міськ. госп-ва; укл.: Бєлова Л.О., Мельман В.О. – Харків: ХНУМГ, 2014.

Мельман, В.О. (2013) Тексти лекцій з дисципліни «Психологія управління» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. унів-т. міськ. госп-ва; укл.: Бєлова Л.О., Мельман В.О. – Харків: ХНУМГ, 2014.

Мельман, В.О. (2013) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. Унів-т. міськ. госп-ва; укл.: Мельман В.О. – Харків: ХНУМГ, 2015. – с.

Мельман, В.О. (2013) Тексти лекцій з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. унів-т. міськ. госп-ва; укл.: Мельман В.О. – Харків: ХНУМГ, 2015. – с.

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Психологія управління» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. унів-т. міськ. госп-ва; укл.: Бєлова Л.О., Мельман В.О. – Харків: ХНУМГ, 2014.

Мельман , В.О. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. унів-т. міськ. госп-ва; укл.: Мельман В.О. – Харків: ХНУМГ, 2014. – с.

Мельман , В.О. и Биченко, Л.А. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Мотивація персоналу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування») / Харк. нац. унів-т. міськ. госп-ва; укл.: Мельман В.О., Биченко Л.А. – Харків: ХНУМГ, 2014. – с.

Мельман, В.О. (2013) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. Унів-т. міськ. госп-ва; укл.: Мельман В.О. – Харків: ХНУМГ, 2015. – с.

Бабаев, В.Н. и Высоцкая, Г.В. и Виноградская, О.М. и Гайдученко, С.А, и Гончарова, З.В. и Запорожец, А.В. и Мельман, В.А. и Молодченко, Т.Г. (2013) Тематика и методические указания к выполнению дипломных работ магистров (для студентов всех форм обучения специальности 8.18010013 «Управление проектами»)(№1371).

Белова, Л.А. и Мельман, В.А. (2013) Тексты лекций по дисциплине «Профессиональная психология» (для студентов 5 курса дневной и 6 курса заочной форм обучения специальности 7.18010013 – «Управление проектами»).

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2013) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Професійна психологія» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.18010013 «Управління проектами»).

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2012) Дистанционный курс по дисциплине «Профессиональная психология» (для студентов 5 курса дневной и 6 курса заочной форм обучения специальности 7.18010013 – «Управление проектами»).

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Психологія проектної діяльності» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 8.18010013 – Управління проектами).

Мельман, В.А. (2012) Управление персоналом: учеб. пособие.

Мельман , В.О. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Мотивація персоналу” (для студентів 5 курсу спеціальності 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” денної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мельман , В.О. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної роботи з дисципліни «Організація будівництва» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»)(№248).

Мельман , В.О. и Мущинська, Н.Ю. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»).

Мельман , В.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва» Для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101- «Будівництво».

Мельман , В.О. (2011) Тексти лекцій з дисципліни «Організація будівництва» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101- «Будівництво»).

Мельман , В.О. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Організація будівництва» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101- «Будівництво»).

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Психологія проектної діяльності» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 8.18010013 - «Управління проектами»).

Мельман , В.О. (2011) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри УПМГБ на 2012 р.

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2011) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Професійна психологія» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.18010013 «Управління проектами»)(№2108).

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Професійна психологія» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.000003 (7.18010004) – «Управління проектами»)(№1296).

Мельман , В.О. и Доля, О. Є. и Биченко, Л.А. (2011) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямком підготовки 6.060101 – Будівництво)(№2109).

Мельман , В.О. (2010) Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101- "Будівництво".

Мельман , В.О. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101- "Будівництво".

Мельман , В.О. (2010) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація будівництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101- «Будівництво».

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2010) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Професійна психологія» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спец. 7.000003 – «Управління проектами»).

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Професійна психологія» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спец. 7.000003 – «Управління проектами».

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2010) Тексты лекций по дисциплине «Профессиональная психология» для студентов 5 курса дневной и заочной форм обучения специальности 7.000003 – «Управление проектами».

Мельман , В.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101- "Будівництво".

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна психологія» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.000003 – Управління проектами.

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Психологія проектної діяльності» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 8.000003 – Управління проектами.


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter