Запорожець, Г.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Запорожець, Г.В. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Запорожець, Г.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостйної роботи з дисципліни «АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Запорожець, Г.В. (2016) Тексти лекцій з дисципліни «Маркетинг» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит).

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг» для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент.

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2016) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит).

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Гайдученко, С.О. и Запорожець, Г.В. (2015) МАРКЕТИНГ Навчальний посібник.

Запорожець, Г.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни МАРКЕТИНГ (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємств», 6.030509 «Облік і аудит»).

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни МАРКЕТИНГ (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни МАРКЕТИНГ (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни МАРКЕТИНГ (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Запорожець, О.І. (2015) МІЖНАРОДНІ ВИМОГИ ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН З БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ У ПОБУТІ ТА НА ВИРОБНИЦТВІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Запорожець, Г.В. и Штерн, Г.Ю. и Боровик, М.В. и Калашнікова, Х.І. и Гнатенко, М.К. (2015) ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Запорожець, Г.В. и Браташ, М.А. (2014) КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ „МАРКЕТИНГ” (для студенов всех форм обучения направлений подготовки 6.030504 «Экономика предприятий», 6.030509 «Учёт и аудит», 6.030601 «Менеджмент, слушателей второго высшего образования по специальности 7.03060101 «Менеджмент и администрирование (по видам экономической деятельности»), а также для иностранных студентов). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Запорожець, Г.В. и Браташ, М.А. (2014) МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к практическим занятиям и самостоятельной работе по дисциплине „МАРКЕТИНГ” (для студенов всех форм обучения направлений подготовки 6.030504 «Экономика предприятий», 6.030509 «Учёт и аудит», 6.030601 «Менеджмент, слушателей второго высшего образования по специальности 7.03060101 «Менеджмент и администрирование (по видам экономической деятельности»), а также для иностранных студентов).

Рябченко, О.Л. и Бєліков, Ю.А. и Бурмака, В.П. и Жванко, Л.М. и Жигло, В.В. и Лисенко, М.С. и Рассоха, І.М. и Стрілець, Ю.І. и Фесенко, Г.Г. и Яцюк, М.В. (2014) Історія української культури: конспект лекцій (для студентів денної та заочної форм навчання і слухачів другої вищої освіти всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чернов, С.І. и Боровик, М.В. и Запорожець, Г.В. (2014) ЗНАННЯ ЯК РЕСУРС КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ. Економіка. Фінанси. Право. (10/1). С. 7-11.

Запорожець, Г.В. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Аналіз господарської діяльності комунальних підприємств» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Запорожець, Г.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Аналіз господарської діяльності комунальних підприємств» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Запорожець, Г.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Ділове адміністрування» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Запорожець, Г.В. (2012) Фінансовий менеджмент: Конспект лекцій (для студентів спеціальності 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Запорожець, В.А. и Николайчук, И.П. и Чернявская, Е.В. (2012) Кластерные модели функционирования экономики административных территорий как база ее самостимулирования развития и прогресса. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку.

Мущинська, Н.Ю. и Запорожець, Г.В. (2012) Тексти лекцій з дисципліни «маркетинг»(англійською мовою) (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і Аудит»). ХНАМГ. (Не опубликован)


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter