Колесник, Т.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни Статистика (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент.

Колесник, Т.М. (2016) Конспект лекцій з курсу «Економічний аналіз підприємств міського господарства» (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601– Менеджмент).

Колесник, Т.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи з дисципліни ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Колесник, Т.М. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Статистика (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Колесник, Т.М. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Економічний аналіз підприємств міського господарства» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Колесник, Т.М. и Шахова, О.В. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 – Менеджмент та 6.140101 – Готельно-ресторанна справа).

Колесник, Т.М. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРТСВА (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601– Менеджмент).

Колесник, Т.М. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Теорія систем, системний аналіз та удосконалення бізнес-процесів» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Колесник, Т.М. (2014) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ТЕОРІЯ СИСТЕМ, СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).

Колесник, Т.М. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Колесник, Т.М. (2014) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз підприємств міського господарства» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Колесник, Т.М. (2014) Програма дисципліни «Економіка будівництва» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» фахового спрямування «Теплогазопостачання та вентиляція».

Колесник, Т.М. (2014) Програма дисципліни «Статистика» для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент».

Колесник, Т.М. (2014) Програма навчальної дисципліни «Економічний аналіз підприємств міського господарства» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Колесник, Т.М. (2014) Робоча програма дисципліни «Економіка будівництва» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» фахового спрямування «Теплогазопостачання та вентиляція».

Колесник, Т.М. (2014) Робоча програма дисципліни «Статистика» для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент».

Колесник, Т.М. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Економічний аналіз підприємств міського господарства» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Колесник, Т.М. и Шахова, О.В. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни СТАТИСТИКА (для студентів всіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм).

Колесник, Т.М. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»).

Колесник, Т.М. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія систем, системний аналіз та удосконалення бізнес-процесів» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Колесник, Т.М. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Менеджмент організацій в будівництві», «Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу», «Логістика»).

Колесник, Т.М. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм»).

Колесник, Т.М. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства»).

Колесник, Т.М. и Ковалевський , Г.В. (2013) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»).

Колесник, Т.М. и Шахова, О.В. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»).

Колесник, Т.М. и Шахова, О.В. (2013) Методичні вказівки до рішення практичних та контрольних завдань з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»).

Ковалевський , Г.В. и Шахова, О.В. и Колесник, Т.М. (2012) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС З ДИСЦИПЛІНИ «СТАТИСТИКА»(для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент"). ХНАГХ.

Колесник, Т.М. (2012) Методичні вказівки до виконання практичних та контрольних завдань з дисципліни "Статистика" (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 - "Економіка підприємства").

Колесник, Т.М. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" ).

Колесник, Т.М. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія систем і системний аналіз» (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Колесник, Т.М. (2011) Методичні вказівки до розробки курсової роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Менеджмент організацій в будівництві», «Логістика»)(№2158).

Колесник, Т.М. и Шахова, О.В. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм»).

Ковалевський , Г.В. и Колесник, Т.М. и Тихонова, Г.Б. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань, тестів та самостійної роботи (практикум та тренінг) з дисципліни «Статистика» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 – «Менеджмент», 6.020107 – «Туризм», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»).

Колесник, Н.Ю. (2010) Конспект лекций по курсу теплогазоснабжение и вентиляция (для студентов дневной и заочной форм обучения и иностранных студентов образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направления подготовки 0926 – “Водные ресурсы”, (6.060103 – “Гидротехника” (Водные ресурсы)) специальности “Водоснабжение и водоотведение”).

Колесник, Т.М. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 - «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Менеджмент організацій в будівництві», «Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу», Логістика).

Колесник, Т.М. и Ковалевський , Г.В. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”).

Колесник, Т.М. и Шахова, О.В. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”).

Колесник, Т.М. (2010) Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни «Статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”).